UCL

Meetpretentie

Copinggedrag: omgaan met problemen en gebeurtenissen

Omschrijving

De Utrechtse Coping Lijst (UCL) is een vragenlijst die bestaat uit 47 items verdeeld over 7 schalen en brengt de cognitieve en gedragsmatige strategieën die mensen gebruiken om met probleemsituaties om te gaan in kaart.

Schalen:

Actief aanpakken, Palliatieve reactie, Vermijden/afwachten, Sociale steun zoeken, Passief reactiepatroon, Expressie van emoties, Geruststellende en troostende gedachten hanteren.

Doelgroep

N

Volwassenen

N

Adolescenten

Leeftijd

14 - ∞

Normen

1993

Uitgever/Auteurs

P. Scheurs, G. Willige, J. van de Brosschot, B. Tellegen, & G. Graus

Pearson Assessment & Information B.V., Amsterdam, The Netherlands.

Beschikbaarheid

Digitale afname en scoring

Licentieprijs

€1,43 excl. BTW

DOCUMENTATIE