GRATIS DEMO

GRATIS ADVIESGESPREK

DIGITAAL SCOREN

SCL-90-R

18 March 2022

Meetpretentie

Klachtenlijst schatting van ervaren pathologie op 8 dimensies en psychoneuroticisme.

Omschrijving

Dit instrument is de vaakst gebruikte multidimensionale klachtenlijst voor het meten van psychische en lichamelijke klachten. Deze vragenlijst geeft een snel en breed beeld of er iets aan de hand kan zijn en gaat minder de diepte in. De SCL stelt vragen over hoe de cliënt zijn leven in de afgelopen week ervaren heeft, welke problemen, klachten of storende gevoelens en gedachten hij heeft meegemaakt. Als er duidelijke signalen naar voren komen, dan dient er verder onderzoek plaats te vinden.

De SCL-90 bestaat uit 8 schalen:

Agorafobie (AGO), Angst (ANG), Depressie (DEP), Somatische klachten (SOM), Insufficiëntie van denken en handelen (IN), Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit (SEN), Hostiliteit (HOS), Slaapproblemen (SLA)

Naast de afzonderlijke schalen kan ook de totaalscore op de SCL-90 gebruikt worden. Dit valt onder psychoneuroticisme (PSNeur): een aanduiding van het algehele niveau van psychisch danwel, verondersteld daarmee samenhangend lichamelijk, disfunctioneren over de recente tijdsperiode.

Doelgroep

A

Volwassenen

A

Kinderen

Leeftijd

12 - ∞

Normen

2003

Uitgever/Auteurs

Arrindell, W.A. & Ettema, J.H.M.
© 1986, 2003, 2005 Harcourt Assessment B.V., Amsterdam, The Netherlands.
Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.

Beschikbaarheid

Digitale afname en scoring

Website

Licentieprijs

€1,85 excl. BTW