WPPSI IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence IV)

Auteurs en uitgever
De WPPSI is een intelligentietest voor jonge kinderen. Sinds 2020 is er een nieuwe versie van de WPPSI, de vierde editie. Deze is geschikt kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden tot en met de leeftijd van 6 jaar en 11 maanden. De test is bedoeld om bij hen het intelligentieniveau in kaart te brengen.

Verkrijgbaarheid
De test is uitgegeven door Pearson beschikbaar voor papieren afname of digitale afname via Q-Interactive.

Omschrijving
De WPPSI is één van de bekendste intelligentietests voor kinderen en bestaat uit vragen en opdrachten. De items doen een beroep op het probleemoplossend vermogen en gaan in op aangeleerde kennis zoals begrip en inzicht.

Historie
De WPPSI heeft gelijkaardige onderdelen als de WISC en de WAIS maar het accent ligt iets meer op de non-verbale taken vanwege de leeftijd van de respondenten.

Schalen
Verbaal begrip
Visueel Ruimtelijk
Fluïde Redeneren
Werkgeheugen
Verwerkingssnelheid
Algemene taal
Non-verbaal
Algemene vaardigheid
Cognitieve Competentie

Normen
De test is genormeerd bij Nederlandse en Vlaamse kinderen.

Cotan beoordeling
De test is positief door de COTAN beoordeeld: https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/15935/wechsler-preschool-and-primary-scale-of-intelligence-fourth-edition-nederlandstalige-versie/

Hoe wordt de test afgenomen?
De test kan worden afgenomen op papier of digitaal via Q-interactive van Pearson

Mogelijkheden voor scoring
Voor digitale scoring van de papieren test is de test beschikbaar in het Roermond Score Programma en Q-global. Indien de test digitaal wordt afgenomen wordt de test ook direct gescoord.

Links
Voor meer informatie bekijk de website van Pearson: https://www.pearsonclinical.nl/wppsi/de-nieuwe-wppsi-iv-nl

Datum laatste revisie
2020

Volledige revisie Engelstalige MMPI-3, tests & onderzoek: hogescholen en universiteiten en de Ggz Appwijzer

Volledige revisie Engelstalige MMPI-3, tests & onderzoek: hogescholen en universiteiten en de Ggz Appwijzer

In dit proTEST:
  • Engelstalige MMPI-3, een volledige revisie
  • Ook in 2021 op de agenda: tests, onderzoek, universiteiten en hogescholen
  • Ggz Appwijzer door de Nederlandse ggz en MIND

Engelstalige MMPI-3, een volledige revisie

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Sinds 2020 is er een nieuwe Engelstalige variant van de Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) voor het meten van persoonlijkheid: de MMPI-3. De test wordt in Canada en de Verenigde Staten gedistribueerd door Pearson Clinical Assessment. Deze test is de eerste volledige herziening van de MMPI sinds eind jaren tachtig

December 2020, een volledige revisie van de MMPI 
De University of Minnesota Press kondigde eind 2020 de publicatie van de Minnesota Multiphasic Personality Inventory-3 (MMPI-3) aan. De MMPI-3 is het meest recente grote project in het onderzoeks- / ontwikkelingsprogramma voor de MMPI-instrumenten door de Minnesota Press sinds de voortzetting van de directe publicatie van de originele MMPI in 1982. 
De MMPI-3 is gebaseerd op de geschiedenis, het onderzoek en de sterke punten van de oorspronkelijke MMPI (1942), de MMPI-2 (1989), en de MMPI-2-RF (2008). Volgens de publicatie is er een ​​goed gevalideerd, psychometrisch up-to-date instrument gecreëerd dat gebruikt kan worden in een breed scala aan instellingen.

Wat is er anders?
De MMPI-3 bevat 72 nieuwe en 24 bijgewerkte items die worden gebruikt om nieuwe schalen te ontwikkelen (eetstoornissen, dwangmatigheid, impulsiviteit en eigenbelang) en om bestaande MMPI-2-RF-schalen te optimaliseren. De MMPI-3 bevat een nieuwe, nationaal representatieve normatieve steekproef. Deze is geselecteerd om te voldoen aan de Amerikaanse volkstellingprojecties van 2020 voor afkomst en etniciteit, opleiding en leeftijd. Het vergroten van de itempool, bijwerken van de normen, optimaliseren van bestaande schalen en eventueel introduceren van nieuwe schalen waren ook de primaire doelen van de MMPI-3.

Ggz, medische psychologie en forensische instellingen
Gegevens voor het ontwikkelen, normeren en valideren van de MMPI-3 werden verkregen van meer dan 28.000 personen. Fieldresearch werd verzameld voor geestelijke gezondheid, medische, forensische instellingen en instellingen voor openbare veiligheid. De normatieve MMPI-3 steekproef bevat 1.620 personen (810 mannen en 810 vrouwen) van 18 jaar en ouder uit verschillende gemeenschappen in de Verenigde Staten.

De ontwikkeling van MMPI-3 werd geleid door co-auteurs Yossef Ben-Porath en Auke Tellegen, met redactionele begeleiding van de Universiy of Minnesota Press en haar adviesraad.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Ook in 2021 op de agenda: tests, onderzoek, universiteiten en hogescholen
Samenwerkingen met studenten en wetenschappers

Al ruim 12 jaar worden Metrisquare systemen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek vormt de basis voor het platform. Onderzoekers maken anno 2021 doorgaans op eigen initiatief gebruik van Metrisquare, maar nemen ook contact op wanneer zij begeleiding en ondersteuning wensen. We vertellen over recente ontwikkelingen.

Uit het Zie en hoor de cliënt project: tevredenheidsonderzoek
Afgelopen maanden is er in samenwerking met Zuyd Hogeschool een cliënttevredenheidsvragenlijst voor mensen met neurogene communicatiestoornissen herontworpen (SGL – tevredenheidsvragenlijst). Er is in deze test veel tijd en moeite geïnvesteerd om een communicatievriendelijk meetinstrument te ontwikkelen dat kan worden ingezet om de tevredenheid te achterhalen.

De test ondersteunt de proefpersoon met audiovisuele middelen en kan volledig persoonlijk worden afgestemd op de cliënt. Tijdens de afname kunnen kleuren, maar ook instellingen met betrekking tot foto’s en audio ingesteld worden om deze af te stemmen op de voorkeuren en behoeften. Tevens kan de cliënt extra uitleg vragen.

Het is een test die niet over een stoornis gaat maar over de tevredenheid van een cliënt. Proefpersonen worden gevraagd wat ze vinden van activiteiten, begeleiding, eten en drinken, informatievoorziening, faciliteiten en de huisvesting. Studenten van Hogeschool Zuyd zijn recent gestart met een onderzoek waarbij ze de communicatievriendelijkheid van de vragenlijst toetsen bij cliënten.

Proefschrift L.A. Spreij: Neuropsychology from paper-and-pencil to technology: Advancing cognitive rehabilitation
Eind november 2020 publiceerde Lauriane Spreij haar proefschrift genaamd Neuropsychology from paper-and-pencil to technology: Advancing cognitive rehabilitation. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van het cognitief functioneren aan de hand van drie nieuwe methodes: een cognitieve klachtenlijst (CoCo-P), een digitaal neuropsychologisch onderzoek en Virtual Reality. Het proefschrift is een verzameling van wetenschappelijke artikelen en van persoonlijke verhalen van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel die hebben bijgedragen aan het onderzoek.

Spreij voerde in haar onderzoek onder andere tests uit via Metrisquare. Daarbij gebruikte ze de software en een 22” tablet en nam ze bij 70 proefpersonen een figuurdoorstreeptaak, lijndeeltaak en een letterdoorstreeptaak. Het proefschrift kan hier worden gelezen.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Een kennisclip voor 90 masterstudenten
Studenten van de master Clinical Neuropsychology van Universiteit Leiden volgen dit jaar de nieuwe cursus Innovations in Clinical Neuropsychology. In deze cursus leren ze welke mogelijkheden zijn om nieuwe technieken te gebruiken als neuropsycholoog, en ook hoe kritisch om te gaan met technische ontwikkelingen.

Tijdens deze cursus bedenken studenten onder andere een eigen tool voor diagnostiek of behandeling. In het kader van deze cursus zal Metrisquare aan de studenten vertellen over het DigiDiag testsysteem en haar ontwikkelingen in de vorm van een kennisclip. Wij kijken ernaar uit onze kennisclip te presenteren aan deze psychologen in spé. Bij interesse in een dergelijke kennisclip of presentatie voor studenten kan er contact opgenomen worden via lzeptner@metrisquare.com.

Verwijzen naar Metrisquare in publicaties
Wij zijn verheugd over de onderzoeken van gebruikers van ons platform. Wij verbinden deze gebruikers graag met elkaar door op uniforme wijze vindbaar te zijn. Hiervoor bieden wij graag een handvat bij verwijzingen. Dit handvat kun je raadplegen op onze website.

Metrisquare bestaat in mei 12,5 jaar. De wetenschappelijke basis van ons platform hebben wij mede te danken aan enthousiaste en gedreven onderzoekers. Dat is nog steeds zo. Het platform behoudt zijn oorspronkelijke waarde en functionaliteit.

Ggz Appwijzer door de Nederlandse ggz en MIND

Overzicht mentale gezondheidszorgapps die ondersteunen bij psychische klachten.

De Nederlandse ggz en MIND lanceerden vrijdag 15 januari de website www.ggzappwijzer.nl. Deze site laat zien hoe apps voor een betere psychische gezondheid scoren op betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Hiermee komen de initiatiefnemers tegemoet aan de wens van behandelaren en cliënten om meer overzicht en inzicht te krijgen in het steeds grotere aanbod van mentale gezondheidsapps.

De gezondheidsapps kunnen op een laagdrempelige manier ondersteunen in de verschillende fasen van herstel en ondersteuning bij psychische klachten. Daarnaast kunnen apps preventief werken en bijdragen aan een betere mentale balans. De ggz-appwijzer maakt de kwaliteit van zulke apps inzichtelijk. 

Scores op zo’n 100 criteria
Er zijn duizenden apps beschikbaar maar vaak is niet duidelijk of deze bijvoorbeeld veilig omgaan met persoonsgegevens, wetenschappelijk bewijs voor de werking bevatten of makkelijk in het gebruik en/of betrouwbaar zijn. De ggz-appwijzer geeft scores op 100 van dit soort criteria. Bezoekers van de site kunnen zien hoe een app op de verschillende onderdelen scoort en zo besluiten of zij de app willen gebruiken of adviseren aan cliënten.

Getest door ervaringsdeskundigen en zorgverleners
De ggz-appwijzer is tot stand gekomen binnen de VIPP-GGZ subsidieregeling. Binnen deze regeling zijn door een 70-tal ggz-organisaties verschillende apps getest en testverslagen aangeleverd. Op de site zijn ruim 50 beoordeelde apps te vinden: van apps die helpen om te ontspannen of beter te slapen tot apps die ondersteunen bij het omgaan met angstklachten of het maken van een dagstructuur.

Psychiater Yvette Roke, werkzaam bij het autisme expertisecentrum Emerhese van GGz Centraal, was als tester betrokken bij de ontwikkeling van de appwijzer. “Door corona hebben we een enorme duw richting online behandelen gekregen. Juist voor behandelaren die het ingewikkeld vinden of niet weten welke app geschikt is, kan de ggz-appwijzer een handig hulpmiddel zijn. Je kunt hiermee een veilige en goede keuze maken en cliënten verantwoord kennis laten maken met digitale hulpmiddelen.”

De appwijzer draagt bij aan de doorontwikkeling van het zorgaanbod en e-health.

 

Nieuwe intelligentietest, testontwikkeling in bijzondere tijden en het proces achter een testbatterij

Nieuwe intelligentietest, testontwikkeling in bijzondere tijden en het proces achter een testbatterij

In dit proTEST:
  • Digitale afname Raven’s 2
  • Testontwikkeling bij Metrisquare
  • DiaNAH testbatterij: screenen op visuele perceptiestoornissen
raven2

Afname en scoring Raven’s 2 via Metrisquare

Nieuwe non-verbale intelligentietest: Raven’s 2 beschikbaar via Metrisquare

De Raven’s 2, uitgegeven door Pearson Clinical, is een non-verbale intelligentietest. Dit gebeurt door middel van het invullen van progressieve matrijzen.

De Raven’s 2 is een volledige herziening van de reeks van Raven’s Progressive Matrices, waaronder Raven’s Standard Progressive Matrices (SPM), Raven’s Coloured Progressive Matrices (CPM) en Raven’s Advanced Progressive Matrices (APM). Om de complexiteit van de test te verminderen zijn de SPM, CPM en APM in de Raven’s 2 gecombineerd tot één testbatterij met nieuwe items en nieuwe normen.

Digitaal testen via het DigiDiag testsysteem
Pearson heeft een licentie verleend aan Metrisquare voor het aanbieden van deze test. De test kan worden ingezet door psychologen, psychodiagnostici en logopedisten. De Raven’s 2 kan worden afgenomen via het DigiDiag testsysteem van Metrisquare. DigiDiag biedt de test aan via de webbrowser.

Paper-and-pencil afname
Het scoren van de paper-and-pencil versie van de test kan via het Roermond Score Programma (RSP). Met de inbouw van de scoring voor de Raven’s 2 wordt het pakket met intelligentietests, zoals WISC-V, WAIS-IV en eerdere versies van de Raven’s, uitgebreid. 

Testontwikkeling in bijzondere tijden

Metrisquare als moderne uitgeverij van digitale psychologische tests

Een ontwikkelde test die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek is vaak nog niet geschikt voor een klinische setting. Meestal wordt zo’n test ontwikkeld in de vorm van een experiment via een systeem dat daarvoor geschikt is. Hiermee wordt onderzocht of de test meet wat deze pretendeert te meten en er ontstaat een krachtig, evidence based instrument.

De test komt vaak niet verder dan het lab van een hogeschool of universiteit. Dat kan komen door beperkingen in de ICT infrastructuur van een zorginstelling, maar ook door een gebrek aan gebruikersgemak. Bovendien is er vaak nog geen mooie rapportage. Van valorisatie komt het dus vaak niet en de kans om een mooi, nieuw en goed instrument klinisch in te zetten gaat verloren, terwijl dit juist wel vaak een criterium is voor het verkrijgen van subsidie.

Een nieuwe test: van onderzoek tot praktijk
Metrisquare biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een test of het digitaliseren van een test. Wanneer het nieuwe instrument al in vroege fase met de grafische testontwikkelmodule van Metrisquare wordt gebouwd, kan de test direct worden gebruikt voor het onderzoek. Met DigiDiag kun je namelijk zowel wetenschappelijke als klinische rapporten genereren. Daarnaast is het mogelijk om een nieuwe test die reeds in een systeem van een derde partij is ontwikkeld, om te zetten naar de Metrisquare software. De test kan dan klinisch worden ingezet.

Werving van proefpersonen in tijden van COVID-19
Vanwege beperkende maatregelen is het moeilijker geworden om proefpersonen te vinden en een test bij hen af te nemen. In veel gevallen is het niet meer mogelijk om de proefpersoon te vragen naar een testlocatie te komen. Metrisquare heeft hier een oplossing voor. De tests in onze systemen kunnen namelijk ook op afstand aangeboden worden. Op deze manier kan de verzameling van nieuwe normen en het valideren van nieuwe tests volop doorgaan. 

Moderne uitgeverij met meer voordelen
Metrisquare is dus ook te zien als een moderne uitgeverij, met de volgende voordelen ten opzichte van een klassieke uitgever:

  • Behoud van auteursrechten: zelf bepalen of en met wie je de test deelt
  • De test werkt op alle moderne media: ook op smartphone, tablet of via webbrowser
  • Geen zorgen over ICT-infrastructuur en distributie van de test

Lees eventueel ook in het volgende artikel over een concreet voorbeeld van de ontwikkeling van zo’n testbatterij.

Ontwikkeling testbatterij voor visuele perceptiestoornissen na NAH
Interview met Stefanie de Vries, MSc

Vandaag de dag is de DiaNAH testbatterij geïmplementeerd bij een groot aantal revalidatiecentra van Koninklijke Visio. Met deze testbatterij, samengesteld en gedigitaliseerd tussen 2013 en 2015, screent Visio patiënten met niet-aangeboren hersenletsel op visuele perceptiestoornissen.

In het interview (te lezen via deze link) vertelt Stefanie uitgebreid over de samenwerking met Metrisquare en de ontwikkeling van de testbatterij.

”De toegankelijkheid van Metrisquare wordt niet snel vergeten: ‘Alle aantekeningen werden goed opgepakt. Er was dikwijls tijd voor overleg om tussentijds het een en ander af te stemmen; dat was wel zo efficiënt.’ ”