Kwalificatie neuropsychologische testscores, positionering producten Metrisquare en scoren ANDI normen

Kwalificatie neuropsychologische testscores, positionering producten Metrisquare en scoren ANDI normen

In dit proTEST:
  • Uniforme kwalificatie psychologische testscores (Hendriks et al., 2020)
  • Vernieuwd inlogscherm metrisquare.net
  • Integreren ANDI scoring voor neuropsychologie?

Uniforme kwalificatie psychologische testscores
(Hendriks et al., 2020)

Uniformiteit in de kwalitatieve beschrijving van scores op prestatietaken

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

De volgende tests werden in het artikel besproken:
Er is al langere tijd behoefte aan (inter)nationale overeenstemming in hoe scores op neuropsychologische tests geclassificeerd zouden moeten worden. In 2018 heeft de American Academy of Clinical Neuropsychology (AACN) een voorstel gedaan voor een dergelijke classificatie voor de tests waarvan de scores normaal of niet-normaal verdeeld zijn.

Marc Hendriks, Bart Mol en Roy Kessels hebben deze aanbeveling vertaald naar een voorstel voor de Nederlandse praktijk. Dit voorstel is dit jaar gepubliceerd in een artikel met daarin uniforme, kwalitatieve beschrijvingen van scores op cognitieve prestatietaken. De publicatie is te vinden in het 3e nummer van 2020 van het Tijdschrift voor Neuropsychologie.

Deze ontwikkeling past goed binnen ons streven naar uniformiteit rondom het afnemen, invoeren, scoren en rapporteren van psychologische tests. Dit draagt bij aan heldere communicatie binnen én buiten het vakgebied. De nieuwe classificatie is nu al beschikbaar in het Roermond Score Programma.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Vernieuwd inlogscherm metrisquare.net
Verbeterde look & feel aansluitend op een nieuwe propositie 

Een platform faciliteren voor wetenschappers en clinici in de psychologische testdiagnostiek. Dat is de drijvende kracht van Metrisquare. In de afgelopen 12 jaar zijn er veel tests en producten ontwikkeld en in gebruik genomen bij ziekenhuizen, ggz-instellingen en revalidatiecentra.

Eén van de vernieuwingen in het kader van professionalisering is het gerestylede inlogscherm voor metrisquare.net. Dit platform is oorspronkelijk bedoeld als plek waar clinici en wetenschappers tests kunnen gebruiken voor onderzoek of tests kunnen ontwikkelen. Deze kunnen ze vrijblijvend met elkaar delen. Als organisatie heeft Metrisquare veel te danken aan haar community. Het is namelijk zo dat veel van deze testontwikkelingen een weg hebben gevonden naar de klinische praktijk.

Metrisquare bestaat in mei 12,5 jaar. In het kader van dit jubileum communiceren we een nieuwe positionering die beter aansluit bij onze gebruikers. Op het nieuwe inlogscherm van de community kun je direct lezen wat de community inhoud en wat je met het platform kunt.

Het platform behoudt zijn oorspronkelijke waarde en functionaliteit. Andere ontwikkelingen die komend jaar op de planning staan zullen nog aangekondigd worden. Metrisquare gaat nu nog een stap verder in de professionalisering voor de klinische praktijk. In de volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan de vernieuwde functionaliteiten voor clinici.

Integreren ANDI scoring voor neuropsychologie? 

Ook graag tests scoren met ANDI normen? Laat het ons weten!

ANDI-Norms (Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure) biedt neuropsychologen de mogelijkheid om online de test-data van patiënten multivariaat te toetsen aan een grote en unieke database met normgegevens. Hiermee kun je – beter dan tot nu toe mogelijk is – diagnostische vragen beantwoorden, en de effecten van behandelingen beoordelen. Hier lees je meer over ANDI: https://andi.nl/over-andi/

Het is technisch mogelijk om de scoring van onze systemen te koppelen met ANDI. We willen graag onderzoeken of we hiermee onze doelgroep nog beter kunnen ondersteunen.

Ben je gebruiker van DigiDiag en/of RSP?
Zo ja, start bij vraag 1. Zo nee, ga door naar vraag 2.

1. Bij welk systeem zou je het interessant vinden om te scoren via ANDI? 
(Klik op de link om direct te stemmen)

RSP (Roermond Score Programma)
DigiDiag testsysteem
Dit is voor mij niet relevant/interessant

2. Draagt een koppeling van ANDI met onze systemen bij aan besluitvorming over het gebruik van onze systemen?
(Klik op de link om direct te stemmen)

Ja
Nee

Reageren waarom wel of niet? Geef een reply op deze e-mail!
Hier lees je meer over de ANDI normen van de Universiteit van Amsterdam.

 

Uitbreiding aanbod tests, nieuwe normen RSP en opinies over digitale diagnostiek

Uitbreiding aanbod tests, nieuwe normen RSP en opinies over digitale diagnostiek

In dit proTEST:
  • Taal- en communicatiestoornissen: nieuwe test beschikbaar
  • Alexithymie meten: nieuwe normen BVAQ
  • Toekomst van proctored digitale diagnostiek op afstand

Taal- en communicatiestoornissen: nieuwe test

Uitbreiding testaanbod voor cognitieve communicatieproblemen

Metrisquare biedt tests voor logopedische diagnostiek bij kind en jeugd, volwassenen en ouderen. Het aanbod wordt uitgebreid met de CELF-5-NL. Daarnaast zijn er communicatievriendelijke testen voor mensen met afasie en dysfagie beschikbaar.

Digitaal afnemen en scoren van de CELF-5-NL
De CELF-5-NL is een individueel af te nemen instrument voor de identificatie, diagnose en follow-up van taal- en communicatiestoornissen bij kinderen en adolescenten in een leeftijd van 5-18 jaar. De CELF-5-NL is uitgegeven door Pearson Clinical en bevat herziene subsets waar nodig inhoudelijk aangepast. De CELF-5-NL bevat nieuwe up-to-date normen en is beschikbaar voor digitale afname via DigiDiag. De paper-and-pencil versie kan gescoord worden in het Roermond Score Programma.

Alexithymie meten: nieuwe normen BVAQ

Lars de Vroege et al. ontwikkelden nieuwe normen voor de BVAQ onder 974 proefpersonen

De Bermond-Vorst Alexithymie Questionaire is in 2001 ontwikkeld door Bob Bermond en Harrie Vorst om alexithymie te meten. Deze vragenlijst bevat vijf subschalen: emotionaliseren, fantaseren, verbaliseren, identificeren en analyseren welke ook geacht worden op een hogere dimensie van alexithymie te scoren, namelijk affectieve en cognitieve alexithymie.

Eerder validatie-onderzoek is voornamelijk onder grote groepen studenten verricht. Recent validatie-onderzoek naar de BVAQ onder 974 mensen uit de algemene Nederlandse populatie (De Vroege et al., 2018) wees uit dat deze hogere dimensies niet gerepliceerd konden worden. Om deze reden wordt geadviseerd om de vijf eerder genoemde subschalen te gebruiken ten behoeve van diagnostiek naar alexithymie.

De normen uit de studie van De Vroege et al. (2018) zijn verwerkt in het Roermond Score Programma en zijn vanaf december 2020 beschikbaar voor iedereen die gebruik maakt van deze test. Zelf nieuwe normen voor digitale scoring aanleveren? Dat kan. Deze bouwen wij gratis in.

remote_testing

Toekomst van proctored digitale diagnostiek
Opinies over het begeleid afnemen van neuropsychologische tests op afstand

Sinds de maatregelen omtrent COVID-19 zijn er nieuwe uitdagingen in de psychodiagnostiek. Bij Metrisquare hebben we diverse verzoeken gekregen tot het aanbieden van neuropsychologische tests die op afstand, begeleid kunnen worden afgenomen. Om interesse en gebruik te kaderen vroegen we potentiële gebruikers uit de gezondsheidszorg naar hun opinie middels zes korte vragen.

De vragenlijst is verspreid via social media en heeft zowel GZ- en klinisch psychologen bereikt als basispsychologen en psychodiagnostisch werkers.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft (69,0%) aangeeft dat hun organisatie open staat voor nieuwe oplossingen in psychodiagnostiek in tijden van Covid-19. 12,0% van de respondenten laat het antwoord in het midden. 19,0% geeft aan dat hun organisatie minder of niet open staat voor zulke oplossingen.

De door respondenten beoogde toepassing van het het systeem voor het aanbieden van tests op afstand is verdeeld:

remote_testing

63,4% van de respondenten reageert neutraal of zegt open te staan voor het inzetten van het product ook al is er maar beperkt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. 36,6% heeft er op die manier weinig tot geen vertrouwen in.

Deze manier van testafname inzetten wanneer er geen beperkende maatregelen meer gelden?
Op de vraag of gebruikers het product nog zouden inzetten na de Covid-19 crisis waren meerdere antwoorden mogelijk. De mogelijkheid het product in te zetten wanneer een cliënt dit prettig vindt krijgt 50% van de stemmen, bijvoorbeeld omdat de cliënt op de gewenste dag niet naar locatie zou kunnen komen of om welke andere (niet Covid-19 gerelateerde) reden dan ook.

Van de 42 respondenten was 59,5% basispsycholoog of psychodiagnostisch medewerker en 40,5% GZ-psycholoog of Klinisch (neuro-)psycholoog.

Graag de vragen nog eens lezen? Dat kan via deze link. Benieuwd naar de volledige resultaten? Neem contact met ons op. Graag zelf (uitgebreid) reageren over dit onderwerp? Dat kan volledig anoniem via deze link.