Kwalificatie neuropsychologische testscores, positionering producten Metrisquare en scoren ANDI normen

Kwalificatie neuropsychologische testscores, positionering producten Metrisquare en scoren ANDI normen

In dit proTEST:
  • Uniforme kwalificatie psychologische testscores (Hendriks et al., 2020)
  • Vernieuwd inlogscherm metrisquare.net
  • Integreren ANDI scoring voor neuropsychologie?

Uniforme kwalificatie psychologische testscores
(Hendriks et al., 2020)

Uniformiteit in de kwalitatieve beschrijving van scores op prestatietaken

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

De volgende tests werden in het artikel besproken:
Er is al langere tijd behoefte aan (inter)nationale overeenstemming in hoe scores op neuropsychologische tests geclassificeerd zouden moeten worden. In 2018 heeft de American Academy of Clinical Neuropsychology (AACN) een voorstel gedaan voor een dergelijke classificatie voor de tests waarvan de scores normaal of niet-normaal verdeeld zijn.

Marc Hendriks, Bart Mol en Roy Kessels hebben deze aanbeveling vertaald naar een voorstel voor de Nederlandse praktijk. Dit voorstel is dit jaar gepubliceerd in een artikel met daarin uniforme, kwalitatieve beschrijvingen van scores op cognitieve prestatietaken. De publicatie is te vinden in het 3e nummer van 2020 van het Tijdschrift voor Neuropsychologie.

Deze ontwikkeling past goed binnen ons streven naar uniformiteit rondom het afnemen, invoeren, scoren en rapporteren van psychologische tests. Dit draagt bij aan heldere communicatie binnen én buiten het vakgebied. De nieuwe classificatie is nu al beschikbaar in het Roermond Score Programma.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Vernieuwd inlogscherm metrisquare.net
Verbeterde look & feel aansluitend op een nieuwe propositie 

Een platform faciliteren voor wetenschappers en clinici in de psychologische testdiagnostiek. Dat is de drijvende kracht van Metrisquare. In de afgelopen 12 jaar zijn er veel tests en producten ontwikkeld en in gebruik genomen bij ziekenhuizen, ggz-instellingen en revalidatiecentra.

Eén van de vernieuwingen in het kader van professionalisering is het gerestylede inlogscherm voor metrisquare.net. Dit platform is oorspronkelijk bedoeld als plek waar clinici en wetenschappers tests kunnen gebruiken voor onderzoek of tests kunnen ontwikkelen. Deze kunnen ze vrijblijvend met elkaar delen. Als organisatie heeft Metrisquare veel te danken aan haar community. Het is namelijk zo dat veel van deze testontwikkelingen een weg hebben gevonden naar de klinische praktijk.

Metrisquare bestaat in mei 12,5 jaar. In het kader van dit jubileum communiceren we een nieuwe positionering die beter aansluit bij onze gebruikers. Op het nieuwe inlogscherm van de community kun je direct lezen wat de community inhoud en wat je met het platform kunt.

Het platform behoudt zijn oorspronkelijke waarde en functionaliteit. Andere ontwikkelingen die komend jaar op de planning staan zullen nog aangekondigd worden. Metrisquare gaat nu nog een stap verder in de professionalisering voor de klinische praktijk. In de volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan de vernieuwde functionaliteiten voor clinici.

Integreren ANDI scoring voor neuropsychologie? 

Ook graag tests scoren met ANDI normen? Laat het ons weten!

ANDI-Norms (Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure) biedt neuropsychologen de mogelijkheid om online de test-data van patiënten multivariaat te toetsen aan een grote en unieke database met normgegevens. Hiermee kun je – beter dan tot nu toe mogelijk is – diagnostische vragen beantwoorden, en de effecten van behandelingen beoordelen. Hier lees je meer over ANDI: https://andi.nl/over-andi/

Het is technisch mogelijk om de scoring van onze systemen te koppelen met ANDI. We willen graag onderzoeken of we hiermee onze doelgroep nog beter kunnen ondersteunen.

Ben je gebruiker van DigiDiag en/of RSP?
Zo ja, start bij vraag 1. Zo nee, ga door naar vraag 2.

1. Bij welk systeem zou je het interessant vinden om te scoren via ANDI? 
(Klik op de link om direct te stemmen)

RSP (Roermond Score Programma)
DigiDiag testsysteem
Dit is voor mij niet relevant/interessant

2. Draagt een koppeling van ANDI met onze systemen bij aan besluitvorming over het gebruik van onze systemen?
(Klik op de link om direct te stemmen)

Ja
Nee

Reageren waarom wel of niet? Geef een reply op deze e-mail!
Hier lees je meer over de ANDI normen van de Universiteit van Amsterdam.

 

Neuropsychologisch testen op afstand, digitale vragenlijsten, WAIS-IV AVI: een proTEST

Neuropsychologisch testen op afstand, digitale vragenlijsten, WAIS-IV AVI: een proTEST

In dit proTEST:
  • Neuropsychologie in tijden van COVID-19: advies van clinici
  • 42 vragenlijsten afnemen, 256 tests scoren
  • Algemene Vaardigheidsindex (AVI) scoren?
  • Metrisquare geeft een proTEST

Neuropsychologie in tijden van COVID-19:
advies van clinici

Overwegingen bij neuropsychologische diagnostiek via beeldbellen bij volwassenen
Dominique M.J. van den Heuvel, PhDEsther van den Berg en Barbara Montagne, PhD publiceerden een artikel waarin zij een praktisch overzicht geven van de mogelijkheden en beperkingen bij het afnemen van neuropsychologische tests via beeldbellen.

De volgende tests werden in het artikel besproken:
MMSE, Verbale leertaak, Cijferreeksen, Verbal Fluency dieren en letters, Kloktekening, Reliable Digit Span, 15-Woorden Test, Visuele Associatie Test – Extended.

Het advies van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN) is om zeer terughoudend te zijn. De auteurs onderschrijven deze oproep tot voorzichtigheid, waarbij tegelijkertijd wordt aangemoedigd om naast de beperkingen ook de mogelijkheden te benutten die er wel zijn zonder in te boeten aan de kwaliteit van de diagnostiek.

Hun afsluitende boodschap: ‘’Blended neuropsychologische diagnostiek geeft kansen om optimale op maat gesneden zorg aan volwassen patiënten te (blijven) bieden in de huidige anderhalvemetermaatschapij.’’

42 vragenlijsten afnemen, 256 tests scoren
Via scoreprogramma RSP voor paper-and-pencil tests, kun je nu vragenlijsten afnemen 

RSP wordt gebruikt voor het scoren van tests in diverse domeinen, van intelligentie, persoonlijkheid, gedrag en ontwikkeling tot neuropsychologie. Deze tests worden veelal begeleid afgenomen. Bovendien gebeurt dit vaak op basis van paper-and-pencil. Binnen RSP vind je ook vragenlijsten voor het meten en monitoren van klachten. Hierbij geldt dat in een aantal gevallen, zeker in tijden van COVID-19, het ook mogelijk is om deze vragenlijsten op afstand in te laten vullen.

Extra module in RSP
RSP heeft sinds het najaar 2020 de functie erbij gekregen om psychologische vragenlijsten af te nemen: alle gangbare psychologische tests scoren én meer dan 40 vragenlijsten afnemen. Psychologen en psychodiagnostici geven aan behoefte te hebben aan één overzichtelijk systeem: een totaaloplossing voor diagnostiek.

Welke vragenlijsten kan ik afnemen via RSP?
Neem contact met ons op voor een overzicht van de tests die online afgenomen kunnen worden.

Hoe werkt het?
Het uitnodigen voor een vragenlijst kan via een link met een anonieme code die de cliënt per e-mail ontvangt, of die handmatig aan de cliënt gegeven wordt. Met deze anonieme code logt de cliënt in op de website en kan op deze manier de vragen beantwoorden. De status kan op elk moment bekeken worden.

Data van paper-and-pencil en vragenlijsten op afstand in één rapport
Testgegevens kunnen eenvoudig tot een klinisch of wetenschappelijk rapport verwerkt worden. Indien een deel van de tests face-to-face afgenomen wordt en een ander deel op afstand, worden deze data samengevoegd in één rapport.

Afname via PC, tablet of mobiel
Het is niet alleen mogelijk de vragenlijsten op een computer of laptop af te nemen, maar ook op tablet of mobiele telefoon. Er is een speciaal ontwikkelde mobiele weergave waardoor het door de lettergrootte en knoppengrootte eenvoudig is voor de cliënt om deze op zijn/haar telefoon af te nemen.

Algemene Vaardigheidsindex (AVI) scoren?
Optionele aanvullende analyse bij WAIS-IV intelligentietest

De AVI is een extra indexscore naast de indexscores uit de handleiding van de WAIS-IV. Het berekenen van de AVI kan interessant zijn bij personen met ADHD, traumatisch hersenletsel of dementie. De AVI wordt berekend op basis van de scores behaald op de WAIS-IV.

”Bij deze cliënten kunnen moeilijkheden met werkgeheugen en verwerkingssnelheid resulteren in een lager TIQ dan bij personen zonder neuropsychologische problemen (Raiford et al., 2005; Wechsler, 1997a, 2003) en geeft het TIQ daarom mogelijk geen goede indicatie van hun algemeen cognitief functioneren.”

De AVI indexscore kan berekend worden via RSP. Om deze beschikbaar te maken kun je via contact@rspscore.nl een verzoek achterlaten. Je ontvangt bericht wanneer je gebruik kunt maken van de AVI.

Meer weten over de AVI? Bekijk dan het technisch rapport van de WAIS-IV-NL opgesteld door Pearson. Klik daarvoor op onderstaande button.

Metrisquare geeft een proTEST 

ProTEST is een knipoog naar de klassieke testwereld. Met deze driewekelijkse nieuwsbrief willen we op eigen wijze informeren over ontwikkelingen rondom dit thema: we zijn voor testdiagnostiek én voor verandering.