+31 85 130 67 62

GRATIS DEMO

GRATIS ADVIESGESPREK

DIGITAAL SCOREN

DIGITALE (NEURO-)PSYCHOLOGISCHE TESTEN

DIGITAAL SCOREN

WAIS-IV-NL, Wechsler Adult Intelligence Scale

Auteurs en uitgever

De WAIS staat voor Wechsler Adult Intelligence Scale en is een test voor het meten van de algemene intelligentie (IQ). De test is oorspronkelijk ontwikkelt door Amerikaans psycholoog David Wechsler. Het is een van de bekendste intelligentietests wereldwijd. De WAIS-IV (2012) bestaat uit 14 subtests die de cognitieve vaardigheden toetsen en twee optionele subtests. Hierdoor kunnen zowel de algemene intelligentie als deelgebieden van de intelligentie worden beschreven. De subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.

Verkrijgbaarheid

De WAIS-IV is uitgegeven door Pearson Clinical

Omschrijving

De test kan worden ingezet in arbeidssituaties, onderwijs, en gezondheidszorg. Er kunnen ook neuropsychologische en psychiatrische aandoeningen mee worden vastgesteld of het instrument kan als ondersteuning in de diagnostiek worden toegapast.

De totale afnameduur van een WAIS-IV duurt volgens de handleiding ongeveer 70 minuten maar kan bij het afnemen van klinische populaties aanzienlijk toenemen tot anderhalf tot twee uur. Daarom wordt er soms gekozen voor de verkorte versie. De Nederlandstalige handleiding geeft aan dat vijf van de 15 subtests optioneel zijn. Een alternatief om iedere subtest af te nemen, maar toch tijd besparen kan bijvoorbeeld middels de split-half-methode.

Schalen 

De WAIS-IV bestaat uit 14 subtests en twee optionele subtests (in blauw):

 1. Onvolledige tekeningen
 2. Woordenschat
 3. Symbool substitutie en coderen
 4. Incidenteel leren bestaande uit paren associëren en vrije reproductie
 5. Overeenkomsten
 6. Blokpatronen
 7. Rekenen
 8. Matrix redeneren
 9. Cijferreeksen (vooruit en achteruit)
 10. Informatie
 11. Plaatjes ordenen
 12. Begrijpen
 13. Symbool zoeken
 14. Cijfers en letters nazeggen
 15. Figuur leggen
 16. Symbool kopiëren

Er worden vier indexschalen onderscheiden:

 • Verbaalbegrip (subtest: 2, 5 en 10)
 • Perceptuele organisatie (subtest: 1, 6 en 8)
 • Werkgeheugen (subtest: 7, 8 en 14)
 • Verwerkingssnelheid (subtest 3 en 13)

Er worden drie IQ scores berekend: Verbaal IQ (VIQ), Performaal IQ (PIQ) en Totale IQ (TIQ).

 • Verbaal IQ is een indicator voor taalvaardigheid en bestaat uit de subtests: 2, 5, 7, 9 of 14, 10 en 12
 • Performaal IQ zegt iets over het ruimtelijk redeneervermogen, logisch denken en symbolisch en abstract denken. PIQ bestaat uit de subtests 1 en 3 of 13, 6, 8 en 11. Subtest 15 kan één van de andere subtests vervangen.
 • Totale IQ wordt berekend door het gemiddelde van het VIQ en PIQ.

Normen

Er zijn Nederlandse en Vlaamse normen voor de WAIS-IV. De leeftijd voor afname is 16 tot en met 84 jaar en 11 maanden. 1009 Nederlandse en 510 Vlaamse vrijwilligers.

Cotan beoordeling

De test is door de cotan beoordeeld: https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14695/wechsler-adult-intelligence-scale–fourth-edition–nederlandstalige-bewerking/

Hoe wordt de test afgenomen?

De afname en scoring kunnen beide op papier of digitaal.

Mogelijkheden voor scoring
De test kan gescoord worden in QGlobal of het Roermond Score Programma. De WAIS-IV kan gratis worden gescoord via het RSPscorehulpje voor een periode van 3 maanden.

Link naar rapportage
https://www.rspscore.nl/wp-content/uploads/2021/04/Voorbeeldrapport_6_WAIS.pdf

Bronvermelding

https://www.pearsonclinical.nl/wais-iv-nl-wechsler-adult-intelligence-scale  

WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children)

Auteurs en uitgevers
WISC-V-NL staat voor Wechsler Intelligence Scale for Children, versie 5, Nederlandstalig en is uitgegeven door Pearson Clinical. De WISC V is een vervanging voor de WISC III en is inmiddels een van de meest gebruikte, betrouwbare en valide intelligentietests voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. De Nederlandse vertaling van de WISC V is uitgevoerd door Marc Hendriks & Selma Ruiter (2018). Vlaamse experts zijn: Mark Schittekatte & Annemie Bos.

De WISC-V sluit ten opzichte van de WISC III beter aan bij de manier waarop er laatste decennium tegen intelligentie aankijken. Volgens Pearson sluit de test beter aan op het zogeheten CHC-model, waarbij fluïde intelligentie, het vermogen om te redeneren in nieuwe situaties, een belangrijke rol speelt. Het VIQ en PIQ zijn in de WISC-V-NL komen te vervallen en vervangen door vijf primaire indexscores. Daarnaast zijn er vijf aanvullende indexscores. Er zijn nieuwe subtests voor visueel-ruimtelijke vaardigheden, fluïde redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid toegevoegd. Met behulp van de verschillende indexscores en aanvullende subtests is het mogelijk om een zeer uitgebreide analyse op de onderzoeksresultaten uit te voeren. Nieuw is dat de WISC-V-NL ook met behulp van de iPad kan worden afgenomen. De iPad van de docent en de leerling wisselen de gegevens met elkaar uit.

Verkrijgbaarheid
De test is uitgegeven door Pearson Clinical

Omschrijving
De WISC V geeft een indruk van de algemene intelligentie. De test is opgebouwd uit een aantal onderdelen die een beroep doen op verschillende vaardigheden. Op alle taken (subtests) zijn de opgaven oplopend in moeilijkheidsgraad. Er wordt gekeken tot welk niveau een kind mee kan komen en wanneer het te moeilijk wordt.

Schalen (uitkomstmaten)
De test heeft in totaal 10 kernsubtests en 4 aanvullende of optionele subtests, verdeeld over 5 primaire indexen. De teststructuur is een weerspiegeling van het Cattell-Horn-Carroll model (CHC-model). Er zijn zeven subtests nodig om het totale IQ (TIQ) te bepalen (in blauw). Naast de primaire indexen kunnen er aanvullende indexen worden berekend.

1. Verbaal begrip index
-> Kernsubtests:
Overeenkomsten
Woordenschat
-> Optionele subtest:
• Begrijpen

2. Visueel ruimtelijke index
-> Kernsubtests:
Blokpatronen
• Figuur samenstellen
3. Fluïd redeneren index
-> Kernsubtests:
Matrix redeneren
Gewichten
4. Werkgeheugen index
-> Kernsubtests:
Cijferreeksen
• Plaatjesreeksen
-> Optionele subtest:
• Cijfers en letters nazeggen
5. Verwerkingssnelheid index
-> Kernsubtests:
Symbool substitutie coderen
• Symbool zoeken
-> Optionele subtest:
• Figuur zoeken

Het bepalen van de aanvullende indexen kan aan de hand van onderstaande subtests:

1. Kwantitatief Redeneren:
• Gewichten
• Rekenen

2. Auditief Werkgeheugen:
• Cijferreeksen en Cijfers en letters nazeggen

3. Non-Verbaal:
• Blokpatronen
• Figuur samenstellen
• Matrix redeneren
• Gewichten
• Plaatjesreeksen
• Symbool substitutie coderen

4. Algemene Vaardigheid:
• Overeenkomsten
• Woordenschat
• Blokpatronen
• Matrix redeneren
• Gewichten

5. Cognitieve Competentie:
• Cijferreeksen
• Plaatjesreeksen
• Symbool substitutie coderen
• Symbool Zoeken

Normen
De normeringen van de WISC-V zijn gebaseerd op pen en papier afnames bij 1038 Nederlandse en 395 Vlaamse respondenten tussen april 2016 en juli 2017. Voor Vlaanderen zijn er geen aparte normtabellen.

Cotan beoordeling
De WISC-V-NL is in 2018 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling www.cotandocumentatie.nl.

Hoe wordt de test afgenomen?
De test kan zowel op papier als digitaal worden afgenomen. Voor digitale afname zijn de 9 fysieke blokjes nodig die ook worden gebruikt in de papieren versie. Daarnaast zijn er voor de afname van de optionele subtest Figuur Zoeken ook de papieren responsformulieren nodig. Zowel de papieren als de digitale versie kunnen besteld worden via pearsonclinical.nl.

Mogelijkheden voor scoring
De papieren test kan digitaal gescoord worden via het Roermond Score Programma en via Pearson.

Vergelijkbare tests
De WISC is een speciaal voor kinderen ontwikkelde variant van de Wechsler Adult Intelligence Scale.

Rapportage voorbeeld

https://www.rspscore.nl/wp-content/uploads/2021/04/Voorbeeldrapport_7_WISC.pdf

Link naar publicaties
Verschillen tussen WISC-III-NL en WISC-V-NL
Technisch achtergrond paper WISC-V-NL

Bronvermelding
WISC-V-NL – Intelligentie test voor kinderen – Pearsonclinical.nl – Pearson Clinical & Talent Assessment

Nieuwe intelligentietest, testontwikkeling in bijzondere tijden en het proces achter een testbatterij

Nieuwe intelligentietest, testontwikkeling in bijzondere tijden en het proces achter een testbatterij

In dit proTEST:
 • Digitale afname Raven’s 2
 • Testontwikkeling bij Metrisquare
 • DiaNAH testbatterij: screenen op visuele perceptiestoornissen
raven2

Afname en scoring Raven’s 2 via Metrisquare

Nieuwe non-verbale intelligentietest: Raven’s 2 beschikbaar via Metrisquare

De Raven’s 2, uitgegeven door Pearson Clinical, is een non-verbale intelligentietest. Dit gebeurt door middel van het invullen van progressieve matrijzen.

De Raven’s 2 is een volledige herziening van de reeks van Raven’s Progressive Matrices, waaronder Raven’s Standard Progressive Matrices (SPM), Raven’s Coloured Progressive Matrices (CPM) en Raven’s Advanced Progressive Matrices (APM). Om de complexiteit van de test te verminderen zijn de SPM, CPM en APM in de Raven’s 2 gecombineerd tot één testbatterij met nieuwe items en nieuwe normen.

Digitaal testen via het DigiDiag testsysteem
Pearson heeft een licentie verleend aan Metrisquare voor het aanbieden van deze test. De test kan worden ingezet door psychologen, psychodiagnostici en logopedisten. De Raven’s 2 kan worden afgenomen via het DigiDiag testsysteem van Metrisquare. DigiDiag biedt de test aan via de webbrowser.

Paper-and-pencil afname
Het scoren van de paper-and-pencil versie van de test kan via het Roermond Score Programma (RSP). Met de inbouw van de scoring voor de Raven’s 2 wordt het pakket met intelligentietests, zoals WISC-V, WAIS-IV en eerdere versies van de Raven’s, uitgebreid. 

Testontwikkeling in bijzondere tijden

Metrisquare als moderne uitgeverij van digitale psychologische tests

Een ontwikkelde test die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek is vaak nog niet geschikt voor een klinische setting. Meestal wordt zo’n test ontwikkeld in de vorm van een experiment via een systeem dat daarvoor geschikt is. Hiermee wordt onderzocht of de test meet wat deze pretendeert te meten en er ontstaat een krachtig, evidence based instrument.

De test komt vaak niet verder dan het lab van een hogeschool of universiteit. Dat kan komen door beperkingen in de ICT infrastructuur van een zorginstelling, maar ook door een gebrek aan gebruikersgemak. Bovendien is er vaak nog geen mooie rapportage. Van valorisatie komt het dus vaak niet en de kans om een mooi, nieuw en goed instrument klinisch in te zetten gaat verloren, terwijl dit juist wel vaak een criterium is voor het verkrijgen van subsidie.

Een nieuwe test: van onderzoek tot praktijk
Metrisquare biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een test of het digitaliseren van een test. Wanneer het nieuwe instrument al in vroege fase met de grafische testontwikkelmodule van Metrisquare wordt gebouwd, kan de test direct worden gebruikt voor het onderzoek. Met DigiDiag kun je namelijk zowel wetenschappelijke als klinische rapporten genereren. Daarnaast is het mogelijk om een nieuwe test die reeds in een systeem van een derde partij is ontwikkeld, om te zetten naar de Metrisquare software. De test kan dan klinisch worden ingezet.

Werving van proefpersonen in tijden van COVID-19
Vanwege beperkende maatregelen is het moeilijker geworden om proefpersonen te vinden en een test bij hen af te nemen. In veel gevallen is het niet meer mogelijk om de proefpersoon te vragen naar een testlocatie te komen. Metrisquare heeft hier een oplossing voor. De tests in onze systemen kunnen namelijk ook op afstand aangeboden worden. Op deze manier kan de verzameling van nieuwe normen en het valideren van nieuwe tests volop doorgaan. 

Moderne uitgeverij met meer voordelen
Metrisquare is dus ook te zien als een moderne uitgeverij, met de volgende voordelen ten opzichte van een klassieke uitgever:

 • Behoud van auteursrechten: zelf bepalen of en met wie je de test deelt
 • De test werkt op alle moderne media: ook op smartphone, tablet of via webbrowser
 • Geen zorgen over ICT-infrastructuur en distributie van de test

Lees eventueel ook in het volgende artikel over een concreet voorbeeld van de ontwikkeling van zo’n testbatterij.

Ontwikkeling testbatterij voor visuele perceptiestoornissen na NAH
Interview met Stefanie de Vries, MSc

Vandaag de dag is de DiaNAH testbatterij geïmplementeerd bij een groot aantal revalidatiecentra van Koninklijke Visio. Met deze testbatterij, samengesteld en gedigitaliseerd tussen 2013 en 2015, screent Visio patiënten met niet-aangeboren hersenletsel op visuele perceptiestoornissen.

In het interview (te lezen via deze link) vertelt Stefanie uitgebreid over de samenwerking met Metrisquare en de ontwikkeling van de testbatterij.

”De toegankelijkheid van Metrisquare wordt niet snel vergeten: ‘Alle aantekeningen werden goed opgepakt. Er was dikwijls tijd voor overleg om tussentijds het een en ander af te stemmen; dat was wel zo efficiënt.’ ”