GRATIS DEMO

GRATIS ADVIESGESPREK

DIGITAAL SCOREN

SCL-90, Symptom Checklist

26 July 2021

Auteurs en uitgever
De SCL is een screeningsinstrument voor het meten van klachten en is een van de meest gebruikte klachtenlijsten in de klinische praktijk. Deze vragenlijst geeft een snel en breed beeld of er iets aan de hand kan zijn en gaat minder de diepte in. De SCL stelt vragen over hoe de cliënt zijn leven in de afgelopen week ervaren heeft, welke problemen, klachten of storende gevoelens en gedachten hij heeft meegemaakt. Als er duidelijke signalen naar voren komen, dan dient er verder onderzoek plaats te vinden. De gemiddelde afnameduur is 15 – 20 minuten.

Verkrijgbaarheid
De test is uitgegeven door Pearson en beschikbaar in 26 talen.

Omschrijving
De test is ontwikkeld in Amerika aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw en is ook in Nederland veel gebruikt in onderzoek naar ingrijpende gebeurtenissen. Onderzoek is bijvoorbeeld gedaan naar het onvrijwillig verlies van een ongeboren kind tijdens de zwangerschap, seksueel misbruik, meemaken van geweldsincidenten en agressie, en slachtoffer zijn van oorlogshandelingen en natuurrampen.

Schalen
De SCL-90 bestaat uit negen schalen:

 1. Agorafobie (AGO)
  2. Angst (ANG)
  3. Depressie (DEP)
  4. Somatische klachten (SOM)
  5. Insufficiëntie van denken en handelen (IN)
  6. Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit (SEN)
  7. Hostiliteit (HOS)
  8. Slaapproblemen (SLA)
  9. Niet geschaalde items (OVER), items die niet onderer de hierboven genoemde schalen vallen en veelal te maken hebben met de dimensie Psychoticisme uit PEN.

Normen
Sinds 2003: Algemene bevolkingsgroep (N=2368), poliklinisch psychiatrische patiënten (N=5521), chronische pijnpatiënten (N=2458), klinisch verslaafden (N=1570), eerstelijns cliënten uit psychologenpraktijken (N=598) en een groep patiënten van huisartspraktijken (N=925). De test is geschikt voor jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar.

Cotan beoordeling
https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/13561/klachtenlijst/

Hoe wordt de test afgenomen?
De test kan worden afgenomen op papier maar is ook beschikbaar voor digitale afname. Voorheen kon dit in Pearson Platform Online (P2O), maar dit kan ook via andere platformen waaronder het Roermond Score Programma.

Mogelijkheden voor scoring
Als je de test op papier afneemt, kun je deze digitaal scoren in het Roermond Score Programma.

Bronvermelding
https://www.pearsonclinical.nl/scl-90-symptom-checklist

Andere tests…