+31 85 130 67 62

GRATIS DEMO

GRATIS ADVIESGESPREK

DIGITAAL SCOREN

DIGITALE (NEURO-)PSYCHOLOGISCHE TESTEN

DIGITAAL SCOREN

Fijnmotorische test en

schrijfmotorische test

Motoriek testen

Via DigiDiag

Fijne motoriek

Bij Kinderspital Zürich hebben Nicole Lüscher, Dr. Brigitte Wirth en Dr. Huub van Hedel onderzoek uitgevoerd naar de bruikbaarheid, betrouwbaarheid en validatie van pendrukmetingen met de Metrisquare DiagnoseIS software. Daarnaast onderzochten zij wat de invloed van het gebruik van het systeem is op de motivatie van de kinderen. Ook onderzochten ze de correlatie tussen resultaten van de visuele perceptietest en de ernst van de stoornissen. Er deden achttien kinderen mee aan het onderzoek, met verschillende neurologische diagnoses, waarbij de ene helfd de test op papier uitvoerde en de andere met behulp van het tablet. Hieruit bleek dat de Metrisquare software, in combinatie met het tablet een betrouwbaar instrument is om motorische vaardigheden bij kinderen te meten, vooral als het gaat om metingen waarbij pendruk van belang is.

Onderzoek naar visuele ondersteuning bij afasie

Bij het afnemen van tests bij afasiepatiënten kan de communicatie een uitdaging vormen. Men moet immers zeker kunnen stellen dat de patiënt de vragen begrijpt en ook tot het bedoelde antwoord komt.

Deze doelgroep heeft dan ook baat bij aanvullende ondersteunende visuele elementen in de test. Ruth Dalemans et al. van Zuyd Hogeschool, hebben hier al veel onderzoek naar gedaan en kwamen eerder tot een set van regels die toegepast dienen te worden bij het ontwerpen van tests voor deze doelgroep.

De tests die zij ontwikkelden zijn beschikbaar in Metrisquare onder de naam MeetExpert. Sinds we de mogelijkheid bieden ook oogbewegingen te meten is hun onderzoek uitgebreid: Jaimy Kunnen en Loes Moonen, begeleid door Ruth Dalemans, hebben begin 2019 metingen uitgevoerd met de eye tracker in een goed doordacht experiment, om te onderzoeken bij welke visuele ondersteuning de patiënten het meest gebaat zijn. Ze bekeken onder andere verschillende lettertypes, in combinatie met foto’s van handelingen of objecten als ook met zwart-wit pictogrammen. 

Schrijf Motorische Test

In samenwerking met prof. Hilde van Waelvelde, Universiteit Gent, heeft Metrisquare een digitale schrijfmotorische test ontwikkeld voor kinderen en daarvoor normatieve data verzameld gedurende twee jaar. De test is uniek, omdat het kind schrijft op papier, maar de gegevens digitaal verwerkt worden.

Het kind wordt gevraagd vijf zinnen over te schrijven op een vel papier. Dit papier ligt op een tablet. Het kind schrijft met een pen die echte inkt afgeeft op het papier, die echter ook de coördinaten doorgeeft aan een computer die met het tablet verbonden is. De proefleider ziet terwijl de test wordt uitgevoerd al de resultaten. Men kan vervolgens een rapport maken, voor klinisch of wetenschappelijk gebruik. Daarbij wordt een afbeelding getoond met daarin de herkende woorden, weergegeven in kleuren die de pendruk beschrijven.