GRATIS ADVIESGESPREK

GRATIS DEMO OP LOCATIE 

DIGITAAL SCOREN

DIGITALE (NEURO-)PSYCHOLOGISCHE TESTEN

DIGITAAL SCOREN

screenen op cognitieve functies

Metrisquare Guided Remote Screener for Cognition

De Metrisquare Guided Remote Screener for Cognition (MGRS-C) is ontwikkeld om op afstand neuropsychologische tests af te nemen via een internetverbinding. De screener draagt bij aan de continuïteitsregeling in de ggz ten tijde van een tweede coronagolf en biedt een hulpmiddel als noodoplossing. De screening is géén vervanging voor face-to-face afname maar kan worden ingezet om in te schatten welke cliënten uitgebreid (neuropsychologisch) onderzoek nodig hebben en voor welke dat misschien minder dringend is.

Het is mogelijk om ook andere testen in te bouwen voor de screener. Deze kunnen in overleg worden toegevoegd.

Tower of London, taak voor het meten van executieve functies.

MGRS-C Screener

Screenen op cognitieve functies via een internetverbinding

15 Woorden Leertaak

Direct, Uitgesteld en Recognitie

Stroop Kleurwoorden

(4 kaarten)

Blocktapping Test

Fluency

Dieren opnoemen

Tower of London

ERT

Emotion Recognition Task

Begeleid testen op afstand

Voor de cliënt gebeurt alles digitaal en is er geen gebruik van paper-and-pencil tests. De cliënt wordt op eigen locatie via een e-mail uitgenodigd. Dit kan bij de cliënt thuis zijn of in een huisartsenpraktijk i.p.v. een ziekenhuis of ggz-instelling.

Dit uitnodigen gebeurt doormiddel van een link met anonieme code naar de beveiligde website van het DigiDiagweb testsysteem. Via zijn eigen computer neemt de cliënt de tests af en wordt hij geobserveerd via een videoverbinding.

De cliënt krijgt op diens eigen scherm stimuli te zien en kan zelfstandig responsen geven. De proefleider ziet real-time de acties van de cliënt op zijn eigen proefleiderscherm. Data worden automatisch en veilig opgeslagen zodat er eenvoudig rapporten van gemaakt kunnen worden.

Wetenschappelijk onderzoek

Digitalisering van remote testing/screening vraagt altijd om verder wetenschappelijk onderzoek. Bij interesse voor clinical trails, normonderzoek en validiteitstudies is ieder uitgenodigd die hieraan zou willen meewerken. Contact opnemen kan via www.metrisquare.com/contact.

Voorbeeld van proefpersoonscherm, de cliënt kan dit dus op een andere locatie afnemen.

Subsidieregeling

Er is een subsidieregeling van €50.000 per aanvraag beschikbaar voor digitale investeringen tijdens de coronacrisis ten gunste van e-health en remote behandeling. Deze regeling vind je hier:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodregeling-maakt-direct-meer-digitale-zorg-thuis-mogelijk

De voorwaarden staan hier:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/set-covid-19-2-zorg-en-ondersteuning-op-afstand/set-covid-19-2-voorwaarden

Subsidie kan vanaf 27 juli worden aangevraagd.

‘U beschrijft in een beknopt activiteitenplan via welke stappen de zorg op afstand wordt gerealiseerd en hoe deze vervolgens onderdeel blijft van het reguliere zorgproces. Het model voor dit activiteitenplan vindt u op mijn.rvo.nl. Aanvragen kan uitsluitend digitaal via het e-loket op mijn.rvo.nl.
10. De looptijd van een project waarvoor u de aanvraag doet is maximaal 9 maanden.’

Ten tijde van een tweede Coronagolf kan de screener worden ingezet om in te schatten welke cliënten uitgebreid onderzoek nodig hebben en voor welke dat misschien minder dringend is. De screening kan dan begeleid op afstand worden afgenomen via het Metrisquare platform. De proefleider ziet het scherm van de cliënt en observeert deze bovendien via een videoverbinding bij een cliënt thuis of een huisartsenpraktijk i.p.v. in een ziekenhuis of een ggz-instelling.

De screening is géén vervanging voor face-to-face afname maar biedt een hulpmiddel als noodoplossing en draagt bij aan de continuïteitsregeling.