GRATIS ADVIESGESPREK

GRATIS DEMO OP LOCATIE 

DIGITAAL SCOREN

DIGITALE (NEURO-)PSYCHOLOGISCHE TESTEN

DIGITAAL SCOREN

Logopedie

Communicatie gaat vaak van zelfsprekend, maar niet voor mensen met spraakproblemen.

Metrisquare biedt meetinstrumenten en vragenlijsten aan voor mensen met communicatieproblemen voor het in kaart brengen van hun wensen en behoeften.

Deze tests kunnen via de webbrowser worden afgenomen met het Meetexpert systeem dat we in samenwerking met Ruth Dalemans (Zuyd Hogeschool) et al. ontwikkeld hebben.

 

Kathleen Jans tijdens haar project in samenwerking met Meetexpert aan Zuyd Hogeschool te Heerlen.

Testen

Voor logopedie kan ons systeem gebruikt worden met onder andere de volgende meetinstrumenten:

 

Meetexpert systeem

In samenwerking met Ruth Dalemans (Zuyd Hogeschool)

BEBA

De Birkhovense Evaluatieschaal Behandeldoelen Afasie ondersteund metingen op de volgende schalen:

  • Frequentie
  • Zelfstandigheid
  • Probleemoplossend vermogen
  • Spanning
  • Tevredenheid

BIPAC

Behoefte Inventarisatie en Probleem Analyse van Communicatieve activiteiten bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Behoeften inventarisatie
  • Probleemanalyse
  • Observatie van gesprekken

De test bevat speciaal voor de doelgroep gemaakte foto’s van de verschillende activiteiten die onderzocht worden.

CIQ-A

De logopedist laat de cliënt aangeven wie bepaalde activiteiten uitvoert. Vervolgens wordt gevraagd in hoeverre de cliënt hier tevreden over is. Dit gebeurt met behulp van pictogrammen van de activiteit en pictogrammen van de mogelijke antwoorden. Deze pictogrammen zijn aangepast voor mensen met afasie.

BIPAC

CIQ-A

Zorgen dat een test communicatievriendelijk is

 

Zuyd Hogeschool | Zuyd University of Applied SciencesEnvida en Rijndam Revalidatie hebben data verzamelt die Ben Vaessen in februari 2020 heeft onderzocht. Samen met Ruth Dalemans en andere samenwerkingspartners binnen LIME / Limburg Meet is er een slimme mock-up ontwikkeld om diverse strategieën te toetsen: visuele en auditieve hulpmiddelen die een test communicatievriendelijk maken voor mensen met bijvoorbeeld een taalstoornis zoals afasie.

Een eye-tracker volgt nauwkeurig waar de proefpersoon naar kijkt terwijl er diverse hulpmiddelen aangeboden worden. Ruth heeft al eerder zulke richtlijnen in kaart gebracht maar deze kunnen nu daadwerkelijk gecontroleerd worden. 📑

Het grote belang maakte het een spannend onderzoek! Hoe kun je immers een vragenlijst ontwikkelen die bijvoorbeeld vraagt naar iemands klachten als de cliënt de vragen niet kan begrijpen of beantwoorden?

Het team is samen aan de slag om de verzamelde data grondig te verkennen. 

Zorgen dat een test communicatievriendelijk is

 

Zuyd Hogeschool | Zuyd University of Applied SciencesEnvida en Rijndam Revalidatie hebben data verzamelt die Ben Vaessen in februari 2020 heeft onderzocht. Samen met Ruth Dalemans en andere samenwerkingspartners binnen LIME / Limburg Meet is er een slimme mock-up ontwikkeld om diverse strategieën te toetsen: visuele en auditieve hulpmiddelen die een test communicatievriendelijk maken voor mensen met bijvoorbeeld een taalstoornis zoals afasie.

Een eye-tracker volgt nauwkeurig waar de proefpersoon naar kijkt terwijl er diverse hulpmiddelen aangeboden worden. Ruth heeft al eerder zulke richtlijnen in kaart gebracht maar deze kunnen nu daadwerkelijk gecontroleerd worden. 📑

Het grote belang maakte het een spannend onderzoek! Hoe kun je immers een vragenlijst ontwikkelen die bijvoorbeeld vraagt naar iemands klachten als de cliënt de vragen niet kan begrijpen of beantwoorden?

Het team is samen aan de slag om de verzamelde data grondig te verkennen.