GRATIS DEMO

GRATIS ADVIESGESPREK

DIGITAAL SCOREN

CBSA (Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten)

26 Jul, 2021

Auteurs en uitgever
De test is uitgegeven in 2002 door Pearson. De oorspronkelijke auteur is S. Harter.  De normgegevens zijn verzameld door Treffers (2002).

Verkrijgbaarheid

Omschrijving
De test is geschikt om een indruk te krijgen van zowel de competenties als het globale gevoel van eigenwaarde van adolescenten.

Schalen (uitkomstmaten)
De test heeft 35 items die zijn onderverdeeld in 7 subschalen
Schoolvaardigheden
Sociale acceptatie
Sportieve vaardigheden
Fysieke verschijning
Gedragshouding
Hechte vriendschap
Gevoel van eigenwaarde

Normen
De test is geschikt voor jongeren met de leeftijden 12 jaar tot en met 18 jaar. De psychometrische eigenschappen van de CBSA zijn geanalyseerd op basis van gegevens uit Nederlands en Vlaams onderzoek. De Nederlandse gegevens zijn verzameld onder 1375 leerlingen in verschillende typen voortgezet onderwijs (Treffers, 2002).

Cotan beoordeling
De test is door de COTAN beoordeeld:
https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/13555/competentie-belevingsschaal-voor-adolescenten/

Hoe wordt de test afgenomen?
Deze vragenlijst kan digitaal afgenomen worden of op papier

Mogelijkheden voor scoring
Indien de test op papier is afgenomen kan de scoring op papier of digitaal. Bij een digitale afname is de scoring automatisch beschikbaar.

Link
https://www.pearsonclinical.nl/cbsa-competentie-belevingsschaal-voor-adolescenten

Bekijk ook deze tests…

SCL-90, Symptom Checklist

Auteurs en uitgeverDe SCL is een screeningsinstrument voor het meten van klachten en is een van de meest gebruikte klachtenlijsten in...