+31 85 130 67 62

GRATIS DEMO

GRATIS ADVIESGESPREK

DIGITAAL SCOREN

DIGITALE (NEURO-)PSYCHOLOGISCHE TESTEN

DIGITAAL SCOREN

RSP en ANDI normen, jouw opinie over digitale diagnostiek en cognitieve testbatterij voor kinderen: VSAD

RSP en ANDI normen, jouw opinie over digitale diagnostiek en cognitieve testbatterij voor kinderen: VSAD

In dit proTEST:
 • Eerste steen gelegd: koppeling met ANDI
 • Enquête: van pen-en-papier naar technologie
 • Visuo-Spatial Abilities Diagnosis (VSAD) Testbatterij
uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Eerste steen gelegd: koppeling met ANDI normen

In 2021 wordt het Roermond Score Programma (RSP)  uitgebreid met een module waarmee het mogelijk is om ook via ANDI (Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure) te scoren. Door de koppeling met ANDI krijgen psychologen de mogelijkheid om testdata van cliënten multivariaat te toetsen aan een grote en unieke database met normgegevens. De dataverbinding tussen RSP en ANDI is in mei gerealiseerd en wordt de komende maanden verder ontwikkeld.

Psychologen en diagnostici die geïnteresseerd zijn in de uitbreidingsmodule voor het scoren met ANDI, kunnen op de hoogte blijven via onderstaande knop.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Enquête: van pen-en-papier naar technologie

Het thema digitale diagnostiek heeft door de COVID-19 crisis een grote vlucht genomen. Wetenschappers en clinici ontfermen zich al langer over de mogelijkheden en voor- en nadelen van digitale (neuro-)psychologische diagnostiek. Neuropsycholoog en senior onderzoeker aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht dr. Tanja Nijboer en onderzoeksassistent Tom Biemans ontwikkelden een vragenlijst die ruimte biedt voor de meningen van verschillende experts over dit onderwerp.  

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuten. De vragenlijst wordt voorgelegd aan mensen uit verschillende disciplines (o.a. ergotherapeuten, neuropsychologen, revalidatieartsen) die op dagelijkse basis te maken krijgen met cognitieve vraagstukken en daarvoor betrokken zijn bij neuropsychologische diagnostiek. Door het onderwerp te belichten vanuit een multidisciplinair perspectief wordt er geprobeerd zoveel mogelijk vakspecifieke kennis te verzamelen. 

De vragenlijst is hier te vinden: van pen-en-papier naar technologie: een vragenlijst (uu.nl)
Of lees het LinkedIn bericht van Tanja Nijboer: https://www.linkedin.com/posts/tanja-c-w-nijboer-57a7014_vanuit-het-kenniscentrum-revalidatiegeneeskunde-activity-6804043014634262529-JvSh

Visuo-Spatial Abilities Diagnosis (VSAD) Testbatterij

Emilie Lacroix, Stéphanie Cornet, Naima Deggouj en Martin G. Edwards (Louvain-la-Neuve, België) publiceerden recent een artikel over de ontwikkeling en validatie van een nieuwe testbatterij (VSAD) beschikbaar via het Metrisquare platform. De VSAD evalueert het visuospatiale werkgeheugen, mentale rotatie, selectieve aandacht en de mogelijkheden voor oriëntatie op de ruimte.

De wetenschappers onderzochten 13 kinderen met een vestibulaire stoornis en 54 gezonde kinderen. De VSAD taken zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen. De proefpersonen voerden de VSAD en klassieke papier-en-potlood neuropsychologische tests tweemaal uit binnen een periode van 1 maand. 

Digitale taken afgenomen op tablet met stylus
Visuospatieel werkgeheugen: Parrot Tapping Task (Voorwaarts en achterwaarts)
Mentale rotatie: Blazon Task
Selectieve aandacht: Space Rocket Cancellation, House Cancellation, Cat Cancellation
Ruimtelijke oriëntatie: Maze

Klassieke paper-and-pencil taken
Visuospatieel werkgeheugen: Spatial Memory (Non-verbale WISC)
Mentale rotatie: Geometric Puzzles (NEPSY II)
Selectieve aandacht: Face Cancellation Task (NEPSY)
Ruimtelijke oriëntatie: LABY 5 – 12 

De resultaten toonden een goede validiteit aan met sterke correlaties tussen het visuospatiale werkgeheugen, mentale rotatie en ruimte-oriëntatietests van de VSAD en klassieke tests.

Bekijk hier het volledige artikel: https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-020-01432-1 

Meer informatie over de testbatterij en onderzoeken van Emilie Lacroix vind je hier: https://www.emilie-lacroix.com/research 

Online webinar test/hertest mei 2021, relatie slaap en werkgeheugen en procesdata verbal fluency

Online webinar test/hertest mei 2021, relatie slaap en werkgeheugen en procesdata verbal fluency

In dit proTEST:
 • Online webinar test/hertest metingen RSP
 • Onderzoek relatie slaap en werkgeheugen
 • Procesdata Verbal Fluency voor diagnostiek
uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Online webinar test/hertest metingen RSP

Wanneer bij cliënten tests afgenomen zijn op meerdere meetmomenten kan er een test/hertest overzicht worden opgesteld. De module effectmonitoring van het Roermond Score Programma (RSP) is een generieke tool waarmee zulke overzichten kunnen worden gemaakt. Als team van RSP gaan wij actief met onze gebruikers in gesprek over actuele wensen voor het vernieuwen van deze module en ontvangen we graag input van clinici.

We zijn benieuwd hoe en waarvoor gebruikers effectmonitoring in de praktijk toepassen. Daarnaast staan we open voor input over de visualisatie van de metingen, zoals de indeling van tabellen en eventuele grafieken. Verder zijn we benieuwd naar de interesse in berekening van de Reliable Change Index (RCI) of vergelijkbare indicatoren.

We stemmen de uitbreiding van de module volledig op clinici af. Wil je graag namens je organisatie inbreng leveren voor de vormgeving en ontwikkeling van deze uitbreidingen? Dan kun je deelnemen aan ons online webinar waarin we in gesprek gaan met meerdere clinici van diverse ggz-instellingen in Nederland en Vlaanderen. Het webinar vindt plaats in mei 2021, de exacte datum wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden kan via onderstaande button.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Onderzoek naar relatie slaap en werkgeheugen

Jeanette van Schaik, student klinische neuropsychologie aan Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoekt de relatie tussen slaap en het functioneren van het werkgeheugen. Het onderzoek heeft een focus op slaapduur, slaapkwaliteit en wisselingen in slaaptijden. Haar verwachting is dat een slaapduur van 7 à 8 uur, een hoge slaapkwaliteit en weinig wisselingen in slaaptijden, samengaan met een optimaal functioneren van het werkgeheugen.

In het onderzoek maakt Jeanette gebruik van een testbatterij die in samenwerking met Marc Hendriks is ontwikkeld. Deze testbatterij is oorspronkelijk ontwikkeld voor diagnostiek rondom hersenletsel bij (top) sporters. Deze testbatterij bevat diverse tests die een beroep doen op het werkgeheugen. De tests kunnen bovendien worden afgenomen via een internetverbinding op een computer of een iPad Pro.

Jeanette vertelt: ”Het werkgeheugen houdt informatie kort beschikbaar voor bewerking en gebruik, bijvoorbeeld bij het overnemen van een telefoon- of bankrekeningnummer of het maken van makkelijke rekensommen. Dit is relevant voor studenten, vanwege het directe verband met hun academische prestaties, maar ook voor heel veel taken in het dagelijkse leven. Daarom ben ik heel benieuwd naar de testresultaten, en erg blij met deze testbatterij. Dit maakt het voor mij aanzienlijk makkelijker om data te verzamelen.”

Deze periode onderzoeken zes studenten zo’n vijftig proefpersonen met elk een andere onderzoeksvraag. We zijn benieuwd naar de ervaringen van deze driehonderd proefpersonen en de onderzoeksresultaten.

Meer informatie over de sportbatterij vind je via deze link: www.metrisquare.nl/mctc

Procesdata Verbal Fluency voor diagnostiek

Er vinden ontzettend veel gebeurtenissen plaats tijdens het uitvoeren van een psychologische test. Deze gebeurtenissen kunnen relevante data vormen. Wij noemen dit ‘procesinformatie’. Toch gaan vele data verloren omdat in praktijk niet alle metingen geregistreerd of verwerkt kunnen worden. Uiteindelijk wordt vaak alleen gekeken naar het eindproduct van de test, terwijl de procesinformatie een schat aan gegevens bevat die klinisch zeer relevant kan zijn.

Bij Metrisquare vinden we het belangrijk dat alle informatie die bij een testafname beschikbaar komt, ook effectief en optimaal kan worden ingezet. Directeur Ben Vaessen heeft recent op LinkedIn zijn idee geopperd over het meten van een Verbal Fluency taak: Bij een taak als deze zou het interessant kunnen zijn om niet alleen naar het product te kijken (aantal opgenoemde dieren) maar ook naar het proces. Een voorbeeld dat Ben noemde: hoeveel tijd zit er tussen elke respons en wat zie je als deze intervallen in het verloop van de tijd ziet?

Ideeën rondom Verbal Fluency
Diverse clinici lieten hun enthousiasme blijken en reageerden op deze LinkedIn post. Klinisch neuropsycholoog Esther van den Berg liet weten dat ze de verhouding van responsen tijdens de eerste 15 seconden versus de overige tijd mee neemt in de klinische boordeling. Ook psychodiagnostisch werker Anne Onnik vertelde dat hij zelf de minuut opdeelt in vier stukken van 15 seconden om inzicht te krijgen in het genereren van woorden. Hij zou het interessant vinden of bepaalde patiëntpopulaties hierin een profiel laten zien.

Klinisch neuropsycholoog Ineke Brands vroeg aan ons of het zou lukken om het aantal verschillende clusters van woorden te tellen. Ook is er interesse in het aantal woorden in een cluster en de time-to-switch naar een nieuw cluster. Een andere mogelijkheid zou volgens Ineke zijn om het aantal gegenereerde woorden af te kunnen zetten tegen het gewone spreektempo van een persoon, zoals je bij TMT en Stroop ook corrigeert voor motorische snelheid en basaal leestempo.

Mooi om te zien is dat er multidisciplinaire betrokkenheid is. Uit het perspectief van de opleiding Logopedie van Zuyd Hogeschool en Limburg Meet (LIME) vertelde Ruth Dalemans dat ze graag bijdraagt aan het onderzoek en er studenten bij zou willen betrekken.

Verder onderzoek
Clinici en onderzoekers die verder hierover van gedachten willen wisselen of reeds methodes, onderzoek of tools kennen die in dit kader interessant zijn, kunnen bijdragen aan de commentaren onder deze LinkedIn post. Is er interesse om meetinstrumenten te co-creëren zodat er nog effectiever kan worden omgegaan met informatie die er eigenlijk al is? Neem dan contact op met Ben Vaessen via contact@metrisquare.com.

ERT gebruiken in een klinische setting, ideologische wereldbeelden en cognitieve functies en VR CGT bij psychose

ERT gebruiken in een klinische setting, ideologische wereldbeelden en cognitieve functies en VR CGT bij psychose

In dit proTEST:
 • ERT afnemen in een klinische setting
 • Ideologische wereldbeelden en cognitieve functies op laag niveau
 • Effectiviteit: Virtual Reality Cognitieve Gedragstherapie

ERT afnemen in een klinische setting

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

De Emotion Recognition Task (ERT) van Barbara Montagne, Roy Kessels, David Perett en Edward de Haan is een populaire test die anno 2021 veelal in de klinische praktijk wordt gebruikt. Wanneer de test online wordt afgenomen bevindt deze zich echter nog in een platform dat hier niet voor geoptimaliseerd is.

Metrisquare.net, een community platform
Voor gebruikers die de ERT via een webbrowser gebruiken bevindt de test zich al jaren in het community-based Metrisquare platform. Geïnteresseerden kunnen hier naast het afnemen van de ERT ook (eigen) tests onderling delen. Al 12,5 jaar biedt Metrisquare een plek voor wetenschappers en clinici voor testontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

Het succes van de ERT geeft aanleiding voor professionalisering: DigiDiagweb
Door het succes van de ERT wordt deze test ook veel in de praktijk gebruikt via dit community platform. Echter is dit platform niet geoptimaliseerd voor klinisch gebruik. We bieden daarom een professionaliseringsupgrade: gebruikers die de test klinisch gebruiken krijgen de mogelijkheid om de ERT in een daarvoor geoptimaliseerd platform te gebruiken.

Wat zijn de voordelen van deze upgrade? 

✔️Professionele testomgeving met intuïtief gebruik
✔️Uitbreidingsmogelijkheden voor vragenlijsten en prestatietaken
✔️Aanmaken en beheren van cliënten in een beveiligd archief
✔️Proefleider kan op afstand tests klaarzetten voor een cliënt 
✔️Overzichtelijke weergave van meerdere afnames per cliënt
✔️Nederlands als standaardtaal
✔️Moderne mogelijkheden voor koppeling met bestaande ICT infrastructuur
✔️Support via servicedesk, e-mail en telefoon

Een instelling of praktijk kan een jaarlicentie voor DigiDiagweb nemen en hiermee zelfstandig gebruikersaccounts beheren binnen haar instelling. Op die manier heeft iedere proefleider een account op naam. Afname van de ERT blijft gratis.

Voordeel voor community-leden
Gebruikers die tot op het heden gebruik hebben gemaakt van de webversie van de ERT via metrisquare.net kunnen tot 1 juni 2021 met 20% korting op de jaarlicentie overstappen naar het klinische systeem DigiDiagweb.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Ideologische wereldbeelden: weerspiegeling van perceptuele en cognitieve functies op laag niveau

Volgens onderzoekers van Cambridge en Stanford University kunnen ideologische wereldbeelden een weerspiegeling zijn van perceptuele en cognitieve functies op laag niveau. De onderzoekers publiceerden onderzoeksresultaten die erop wijzen dat psychologische kenmerken, en dan vooral cognitieve, veel beter zijn in het voorspellen van extremistische neigingen dan leeftijd, inkomen of opleidingsniveau.

De studie, die voortbouwt op eerder onderzoek, omvatte meer dan 334 proefpersonen in de Verenigde Staten met leeftijden van 22 tot 63 jaar. Deze proefpersonen kregen gedurende twee weken een reeks tests aangeboden: 37 neuropsychologische taken en 22 persoonlijkheidstesten.

De onderzoekers hebben specifieke psychologische kenmerken van politieke, nationalistische, religieuze en dogmatische overtuigingen in kaart gebracht. Neuropsychologisch- en persoonlijkheidsonderzoek waren consequent 4 tot 15 keer beter dan demografische voorspellers bij het verklaren van individuele verschillen in ideologische voorkeuren.

Deelnemers met een extremistische instelling hadden een slechter werkgeheugen en sloegen trager nieuwe informatie op. Ze reageerden ook impulsiever en hadden meer nood aan spanning en sensatie. Daarnaast vonden de wetenschappers dat de ideologische voorkeur van de deelnemers weerspiegeld werd in hoe ze beslissingen nemen. Conservatisme en nationalisme bleken gelinkt aan meer voorzichtigheid, terwijl mensen met liberaal gedachtegoed sneller maar met meer risico op een fout antwoord beslisten.

De publicatie is open access en kun je lezen via deze link: https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rstb.2020.0424

Promotieonderzoek bevestigt effectiviteit Virtual Reality Cognitieve Gedragstherapie bij behandeling psychose

Gz-psycholoog Roos Pot-Kolder promoveerde 19 februari 2021 aan de Vrije Universiteit met haar onderzoek: Virtual reality for research and treatment of psychosis. Pot-Kolder deed onderzoek naar mechanismen van paranoïde wanen, inclusief de ecologische validiteit van virtuele sociale omgevingen voor het uitlokken van paranoïde gedachten en gedrag, en de veiligheid van gebruik omtrent het optreden van cybersickness. Daarnaast werd klinisch onderzoek gedaan naar de effecten van in virtual reality gebaseerde cognitieve gedragstherapie, of VR-therapie, voor paranoïde wanen en sociaal functioneren.

Proefpersonen uit het onderzoek bestonden uit 55 patiënten met een recent opgetreden psychotische stoornis, 20 patiënten met een ultrahoog risico voor psychose, 42 broers en zussen van patiënten met psychose en 53 gezonde controles. Proefpersonen liepen 5 keer in een virtueel café met verschillende niveaus van ecologische sociale stress.

Virtuele sociale stressoren waren bevolkingsdichtheid, etnische dichtheid en vijandigheid. Paranoïde wanen en subjectieve spanning namen toe met de mate van sociale stress in de omgeving. 

Significante afname paranoïde wanen en sociale angst na VR-therapie
De meting na de virtual reality therapie liet een significante afname zien van paranoïde wanen en angst tijdens sociale situaties in het dagelijks leven, vergeleken met de controlegroep die de behandeling niet had gekregen. Deze verbeteringen bleven bestaan bij de follow-up meting. De meting na de virtual reality therapie liet geen significante toename zien van de hoeveelheid tijd doorgebracht met andere mensen. De groep die de virtual reality behandeling heeft gekregen liet verder bij de follow-up meting een significante verbetering zien van sociaal functioneren en een afname van zelf-stigmatisering, terwijl de controlegroep geen verbeteringen liet zien. 

Cybersickness na blootstelling aan VR
Cybersickness is een negatief bijeffect van bloostelling aan virtual reality omgevingen, en het optreden ervan is gerelateerd aan het vroegtijdig beëindigen van virtual reality therapie. Roos Pot-Kolder: “Het lijkt er op dat cybersickness symptomen overlappen met de symptomen die optreden bij angst. De verwachting is daarom ook dat als de angst gedurende een virtual reality therapie afneemt, de gerapporteerde cybersickness symptomen ook dalen”.

VR voor behandeling en wetenschappelijk onderzoek
Over het algemeen kan worden gezegd dat symptomen en cognitieve biases die mensen in het dagelijks sociale leven hebben, ook optreden in virtuele sociale omgevingen. Virtual reality kan goed worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar (sociale) mechanismen zoals die van paranoïde wanen. Omgekeerd, zorgt een behandeling in virtuele sociale omgevingen voor verbeteringen in het dagelijks leven van patiënten met een psychotische stoornis die last hebben van angst en achterdocht. Volgens dit onderzoek is virtual reality gebaseerde cognitieve gedragstherapie ecologisch valide, veilig, effectief en economisch verantwoord voor implementatie in de gezondheidszorg voor de behandeling van patiënten met een psychotische stoornis.

Volledige revisie Engelstalige MMPI-3, tests & onderzoek: hogescholen en universiteiten en de Ggz Appwijzer

Volledige revisie Engelstalige MMPI-3, tests & onderzoek: hogescholen en universiteiten en de Ggz Appwijzer

In dit proTEST:
 • Engelstalige MMPI-3, een volledige revisie
 • Ook in 2021 op de agenda: tests, onderzoek, universiteiten en hogescholen
 • Ggz Appwijzer door de Nederlandse ggz en MIND

Engelstalige MMPI-3, een volledige revisie

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Sinds 2020 is er een nieuwe Engelstalige variant van de Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) voor het meten van persoonlijkheid: de MMPI-3. De test wordt in Canada en de Verenigde Staten gedistribueerd door Pearson Clinical Assessment. Deze test is de eerste volledige herziening van de MMPI sinds eind jaren tachtig

December 2020, een volledige revisie van de MMPI 
De University of Minnesota Press kondigde eind 2020 de publicatie van de Minnesota Multiphasic Personality Inventory-3 (MMPI-3) aan. De MMPI-3 is het meest recente grote project in het onderzoeks- / ontwikkelingsprogramma voor de MMPI-instrumenten door de Minnesota Press sinds de voortzetting van de directe publicatie van de originele MMPI in 1982. 
De MMPI-3 is gebaseerd op de geschiedenis, het onderzoek en de sterke punten van de oorspronkelijke MMPI (1942), de MMPI-2 (1989), en de MMPI-2-RF (2008). Volgens de publicatie is er een ​​goed gevalideerd, psychometrisch up-to-date instrument gecreëerd dat gebruikt kan worden in een breed scala aan instellingen.

Wat is er anders?
De MMPI-3 bevat 72 nieuwe en 24 bijgewerkte items die worden gebruikt om nieuwe schalen te ontwikkelen (eetstoornissen, dwangmatigheid, impulsiviteit en eigenbelang) en om bestaande MMPI-2-RF-schalen te optimaliseren. De MMPI-3 bevat een nieuwe, nationaal representatieve normatieve steekproef. Deze is geselecteerd om te voldoen aan de Amerikaanse volkstellingprojecties van 2020 voor afkomst en etniciteit, opleiding en leeftijd. Het vergroten van de itempool, bijwerken van de normen, optimaliseren van bestaande schalen en eventueel introduceren van nieuwe schalen waren ook de primaire doelen van de MMPI-3.

Ggz, medische psychologie en forensische instellingen
Gegevens voor het ontwikkelen, normeren en valideren van de MMPI-3 werden verkregen van meer dan 28.000 personen. Fieldresearch werd verzameld voor geestelijke gezondheid, medische, forensische instellingen en instellingen voor openbare veiligheid. De normatieve MMPI-3 steekproef bevat 1.620 personen (810 mannen en 810 vrouwen) van 18 jaar en ouder uit verschillende gemeenschappen in de Verenigde Staten.

De ontwikkeling van MMPI-3 werd geleid door co-auteurs Yossef Ben-Porath en Auke Tellegen, met redactionele begeleiding van de Universiy of Minnesota Press en haar adviesraad.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Ook in 2021 op de agenda: tests, onderzoek, universiteiten en hogescholen
Samenwerkingen met studenten en wetenschappers

Al ruim 12 jaar worden Metrisquare systemen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek vormt de basis voor het platform. Onderzoekers maken anno 2021 doorgaans op eigen initiatief gebruik van Metrisquare, maar nemen ook contact op wanneer zij begeleiding en ondersteuning wensen. We vertellen over recente ontwikkelingen.

Uit het Zie en hoor de cliënt project: tevredenheidsonderzoek
Afgelopen maanden is er in samenwerking met Zuyd Hogeschool een cliënttevredenheidsvragenlijst voor mensen met neurogene communicatiestoornissen herontworpen (SGL – tevredenheidsvragenlijst). Er is in deze test veel tijd en moeite geïnvesteerd om een communicatievriendelijk meetinstrument te ontwikkelen dat kan worden ingezet om de tevredenheid te achterhalen.

De test ondersteunt de proefpersoon met audiovisuele middelen en kan volledig persoonlijk worden afgestemd op de cliënt. Tijdens de afname kunnen kleuren, maar ook instellingen met betrekking tot foto’s en audio ingesteld worden om deze af te stemmen op de voorkeuren en behoeften. Tevens kan de cliënt extra uitleg vragen.

Het is een test die niet over een stoornis gaat maar over de tevredenheid van een cliënt. Proefpersonen worden gevraagd wat ze vinden van activiteiten, begeleiding, eten en drinken, informatievoorziening, faciliteiten en de huisvesting. Studenten van Hogeschool Zuyd zijn recent gestart met een onderzoek waarbij ze de communicatievriendelijkheid van de vragenlijst toetsen bij cliënten.

Proefschrift L.A. Spreij: Neuropsychology from paper-and-pencil to technology: Advancing cognitive rehabilitation
Eind november 2020 publiceerde Lauriane Spreij haar proefschrift genaamd Neuropsychology from paper-and-pencil to technology: Advancing cognitive rehabilitation. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van het cognitief functioneren aan de hand van drie nieuwe methodes: een cognitieve klachtenlijst (CoCo-P), een digitaal neuropsychologisch onderzoek en Virtual Reality. Het proefschrift is een verzameling van wetenschappelijke artikelen en van persoonlijke verhalen van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel die hebben bijgedragen aan het onderzoek.

Spreij voerde in haar onderzoek onder andere tests uit via Metrisquare. Daarbij gebruikte ze de software en een 22” tablet en nam ze bij 70 proefpersonen een figuurdoorstreeptaak, lijndeeltaak en een letterdoorstreeptaak. Het proefschrift kan hier worden gelezen.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Een kennisclip voor 90 masterstudenten
Studenten van de master Clinical Neuropsychology van Universiteit Leiden volgen dit jaar de nieuwe cursus Innovations in Clinical Neuropsychology. In deze cursus leren ze welke mogelijkheden zijn om nieuwe technieken te gebruiken als neuropsycholoog, en ook hoe kritisch om te gaan met technische ontwikkelingen.

Tijdens deze cursus bedenken studenten onder andere een eigen tool voor diagnostiek of behandeling. In het kader van deze cursus zal Metrisquare aan de studenten vertellen over het DigiDiag testsysteem en haar ontwikkelingen in de vorm van een kennisclip. Wij kijken ernaar uit onze kennisclip te presenteren aan deze psychologen in spé. Bij interesse in een dergelijke kennisclip of presentatie voor studenten kan er contact opgenomen worden via lzeptner@metrisquare.com.

Verwijzen naar Metrisquare in publicaties
Wij zijn verheugd over de onderzoeken van gebruikers van ons platform. Wij verbinden deze gebruikers graag met elkaar door op uniforme wijze vindbaar te zijn. Hiervoor bieden wij graag een handvat bij verwijzingen. Dit handvat kun je raadplegen op onze website.

Metrisquare bestaat in mei 12,5 jaar. De wetenschappelijke basis van ons platform hebben wij mede te danken aan enthousiaste en gedreven onderzoekers. Dat is nog steeds zo. Het platform behoudt zijn oorspronkelijke waarde en functionaliteit.

Ggz Appwijzer door de Nederlandse ggz en MIND

Overzicht mentale gezondheidszorgapps die ondersteunen bij psychische klachten.

De Nederlandse ggz en MIND lanceerden vrijdag 15 januari de website www.ggzappwijzer.nl. Deze site laat zien hoe apps voor een betere psychische gezondheid scoren op betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Hiermee komen de initiatiefnemers tegemoet aan de wens van behandelaren en cliënten om meer overzicht en inzicht te krijgen in het steeds grotere aanbod van mentale gezondheidsapps.

De gezondheidsapps kunnen op een laagdrempelige manier ondersteunen in de verschillende fasen van herstel en ondersteuning bij psychische klachten. Daarnaast kunnen apps preventief werken en bijdragen aan een betere mentale balans. De ggz-appwijzer maakt de kwaliteit van zulke apps inzichtelijk. 

Scores op zo’n 100 criteria
Er zijn duizenden apps beschikbaar maar vaak is niet duidelijk of deze bijvoorbeeld veilig omgaan met persoonsgegevens, wetenschappelijk bewijs voor de werking bevatten of makkelijk in het gebruik en/of betrouwbaar zijn. De ggz-appwijzer geeft scores op 100 van dit soort criteria. Bezoekers van de site kunnen zien hoe een app op de verschillende onderdelen scoort en zo besluiten of zij de app willen gebruiken of adviseren aan cliënten.

Getest door ervaringsdeskundigen en zorgverleners
De ggz-appwijzer is tot stand gekomen binnen de VIPP-GGZ subsidieregeling. Binnen deze regeling zijn door een 70-tal ggz-organisaties verschillende apps getest en testverslagen aangeleverd. Op de site zijn ruim 50 beoordeelde apps te vinden: van apps die helpen om te ontspannen of beter te slapen tot apps die ondersteunen bij het omgaan met angstklachten of het maken van een dagstructuur.

Psychiater Yvette Roke, werkzaam bij het autisme expertisecentrum Emerhese van GGz Centraal, was als tester betrokken bij de ontwikkeling van de appwijzer. “Door corona hebben we een enorme duw richting online behandelen gekregen. Juist voor behandelaren die het ingewikkeld vinden of niet weten welke app geschikt is, kan de ggz-appwijzer een handig hulpmiddel zijn. Je kunt hiermee een veilige en goede keuze maken en cliënten verantwoord kennis laten maken met digitale hulpmiddelen.”

De appwijzer draagt bij aan de doorontwikkeling van het zorgaanbod en e-health.

 

Kwalificatie neuropsychologische testscores, positionering producten Metrisquare en scoren ANDI normen

Kwalificatie neuropsychologische testscores, positionering producten Metrisquare en scoren ANDI normen

In dit proTEST:
 • Uniforme kwalificatie psychologische testscores (Hendriks et al., 2020)
 • Vernieuwd inlogscherm metrisquare.net
 • Integreren ANDI scoring voor neuropsychologie?

Uniforme kwalificatie psychologische testscores
(Hendriks et al., 2020)

Uniformiteit in de kwalitatieve beschrijving van scores op prestatietaken

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

De volgende tests werden in het artikel besproken:
Er is al langere tijd behoefte aan (inter)nationale overeenstemming in hoe scores op neuropsychologische tests geclassificeerd zouden moeten worden. In 2018 heeft de American Academy of Clinical Neuropsychology (AACN) een voorstel gedaan voor een dergelijke classificatie voor de tests waarvan de scores normaal of niet-normaal verdeeld zijn.

Marc Hendriks, Bart Mol en Roy Kessels hebben deze aanbeveling vertaald naar een voorstel voor de Nederlandse praktijk. Dit voorstel is dit jaar gepubliceerd in een artikel met daarin uniforme, kwalitatieve beschrijvingen van scores op cognitieve prestatietaken. De publicatie is te vinden in het 3e nummer van 2020 van het Tijdschrift voor Neuropsychologie.

Deze ontwikkeling past goed binnen ons streven naar uniformiteit rondom het afnemen, invoeren, scoren en rapporteren van psychologische tests. Dit draagt bij aan heldere communicatie binnen én buiten het vakgebied. De nieuwe classificatie is nu al beschikbaar in het Roermond Score Programma.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Vernieuwd inlogscherm metrisquare.net
Verbeterde look & feel aansluitend op een nieuwe propositie 

Een platform faciliteren voor wetenschappers en clinici in de psychologische testdiagnostiek. Dat is de drijvende kracht van Metrisquare. In de afgelopen 12 jaar zijn er veel tests en producten ontwikkeld en in gebruik genomen bij ziekenhuizen, ggz-instellingen en revalidatiecentra.

Eén van de vernieuwingen in het kader van professionalisering is het gerestylede inlogscherm voor metrisquare.net. Dit platform is oorspronkelijk bedoeld als plek waar clinici en wetenschappers tests kunnen gebruiken voor onderzoek of tests kunnen ontwikkelen. Deze kunnen ze vrijblijvend met elkaar delen. Als organisatie heeft Metrisquare veel te danken aan haar community. Het is namelijk zo dat veel van deze testontwikkelingen een weg hebben gevonden naar de klinische praktijk.

Metrisquare bestaat in mei 12,5 jaar. In het kader van dit jubileum communiceren we een nieuwe positionering die beter aansluit bij onze gebruikers. Op het nieuwe inlogscherm van de community kun je direct lezen wat de community inhoud en wat je met het platform kunt.

Het platform behoudt zijn oorspronkelijke waarde en functionaliteit. Andere ontwikkelingen die komend jaar op de planning staan zullen nog aangekondigd worden. Metrisquare gaat nu nog een stap verder in de professionalisering voor de klinische praktijk. In de volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan de vernieuwde functionaliteiten voor clinici.

Integreren ANDI scoring voor neuropsychologie? 

Ook graag tests scoren met ANDI normen? Laat het ons weten!

ANDI-Norms (Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure) biedt neuropsychologen de mogelijkheid om online de test-data van patiënten multivariaat te toetsen aan een grote en unieke database met normgegevens. Hiermee kun je – beter dan tot nu toe mogelijk is – diagnostische vragen beantwoorden, en de effecten van behandelingen beoordelen. Hier lees je meer over ANDI: https://andi.nl/over-andi/

Het is technisch mogelijk om de scoring van onze systemen te koppelen met ANDI. We willen graag onderzoeken of we hiermee onze doelgroep nog beter kunnen ondersteunen.

Ben je gebruiker van DigiDiag en/of RSP?
Zo ja, start bij vraag 1. Zo nee, ga door naar vraag 2.

1. Bij welk systeem zou je het interessant vinden om te scoren via ANDI? 
(Klik op de link om direct te stemmen)

RSP (Roermond Score Programma)
DigiDiag testsysteem
Dit is voor mij niet relevant/interessant

2. Draagt een koppeling van ANDI met onze systemen bij aan besluitvorming over het gebruik van onze systemen?
(Klik op de link om direct te stemmen)

Ja
Nee

Reageren waarom wel of niet? Geef een reply op deze e-mail!
Hier lees je meer over de ANDI normen van de Universiteit van Amsterdam.

 

Uitbreiding aanbod tests, nieuwe normen RSP en opinies over digitale diagnostiek

Uitbreiding aanbod tests, nieuwe normen RSP en opinies over digitale diagnostiek

In dit proTEST:
 • Taal- en communicatiestoornissen: nieuwe test beschikbaar
 • Alexithymie meten: nieuwe normen BVAQ
 • Toekomst van proctored digitale diagnostiek op afstand

Taal- en communicatiestoornissen: nieuwe test

Uitbreiding testaanbod voor cognitieve communicatieproblemen

Metrisquare biedt tests voor logopedische diagnostiek bij kind en jeugd, volwassenen en ouderen. Het aanbod wordt uitgebreid met de CELF-5-NL. Daarnaast zijn er communicatievriendelijke testen voor mensen met afasie en dysfagie beschikbaar.

Digitaal afnemen en scoren van de CELF-5-NL
De CELF-5-NL is een individueel af te nemen instrument voor de identificatie, diagnose en follow-up van taal- en communicatiestoornissen bij kinderen en adolescenten in een leeftijd van 5-18 jaar. De CELF-5-NL is uitgegeven door Pearson Clinical en bevat herziene subsets waar nodig inhoudelijk aangepast. De CELF-5-NL bevat nieuwe up-to-date normen en is beschikbaar voor digitale afname via DigiDiag. De paper-and-pencil versie kan gescoord worden in het Roermond Score Programma.

Alexithymie meten: nieuwe normen BVAQ

Lars de Vroege et al. ontwikkelden nieuwe normen voor de BVAQ onder 974 proefpersonen

De Bermond-Vorst Alexithymie Questionaire is in 2001 ontwikkeld door Bob Bermond en Harrie Vorst om alexithymie te meten. Deze vragenlijst bevat vijf subschalen: emotionaliseren, fantaseren, verbaliseren, identificeren en analyseren welke ook geacht worden op een hogere dimensie van alexithymie te scoren, namelijk affectieve en cognitieve alexithymie.

Eerder validatie-onderzoek is voornamelijk onder grote groepen studenten verricht. Recent validatie-onderzoek naar de BVAQ onder 974 mensen uit de algemene Nederlandse populatie (De Vroege et al., 2018) wees uit dat deze hogere dimensies niet gerepliceerd konden worden. Om deze reden wordt geadviseerd om de vijf eerder genoemde subschalen te gebruiken ten behoeve van diagnostiek naar alexithymie.

De normen uit de studie van De Vroege et al. (2018) zijn verwerkt in het Roermond Score Programma en zijn vanaf december 2020 beschikbaar voor iedereen die gebruik maakt van deze test. Zelf nieuwe normen voor digitale scoring aanleveren? Dat kan. Deze bouwen wij gratis in.

remote_testing

Toekomst van proctored digitale diagnostiek
Opinies over het begeleid afnemen van neuropsychologische tests op afstand

Sinds de maatregelen omtrent COVID-19 zijn er nieuwe uitdagingen in de psychodiagnostiek. Bij Metrisquare hebben we diverse verzoeken gekregen tot het aanbieden van neuropsychologische tests die op afstand, begeleid kunnen worden afgenomen. Om interesse en gebruik te kaderen vroegen we potentiële gebruikers uit de gezondsheidszorg naar hun opinie middels zes korte vragen.

De vragenlijst is verspreid via social media en heeft zowel GZ- en klinisch psychologen bereikt als basispsychologen en psychodiagnostisch werkers.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft (69,0%) aangeeft dat hun organisatie open staat voor nieuwe oplossingen in psychodiagnostiek in tijden van Covid-19. 12,0% van de respondenten laat het antwoord in het midden. 19,0% geeft aan dat hun organisatie minder of niet open staat voor zulke oplossingen.

De door respondenten beoogde toepassing van het het systeem voor het aanbieden van tests op afstand is verdeeld:

remote_testing

63,4% van de respondenten reageert neutraal of zegt open te staan voor het inzetten van het product ook al is er maar beperkt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. 36,6% heeft er op die manier weinig tot geen vertrouwen in.

Deze manier van testafname inzetten wanneer er geen beperkende maatregelen meer gelden?
Op de vraag of gebruikers het product nog zouden inzetten na de Covid-19 crisis waren meerdere antwoorden mogelijk. De mogelijkheid het product in te zetten wanneer een cliënt dit prettig vindt krijgt 50% van de stemmen, bijvoorbeeld omdat de cliënt op de gewenste dag niet naar locatie zou kunnen komen of om welke andere (niet Covid-19 gerelateerde) reden dan ook.

Van de 42 respondenten was 59,5% basispsycholoog of psychodiagnostisch medewerker en 40,5% GZ-psycholoog of Klinisch (neuro-)psycholoog.

Graag de vragen nog eens lezen? Dat kan via deze link. Benieuwd naar de volledige resultaten? Neem contact met ons op. Graag zelf (uitgebreid) reageren over dit onderwerp? Dat kan volledig anoniem via deze link.