Coronaproof testen in de ggz:  Cognitieve screening via een internet-verbinding

Coronaproof testen in de ggz: Cognitieve screening via een internet-verbinding

Coronaproof testen in de ggz: Cognitieve screening via een internet-verbinding

Sittard, 05-08-2020. Niet eerder was het mogelijk om via één platform in split screen (neuro-) psychologische tests begeleid op afstand af te nemen. De Metrisquare Guided Remote Screener for Cognition (MGRS-C) neemt cognitieve functietests af bij cliënten via een beveiligde internetverbinding. Een ontwikkeling die onder andere bijdraagt aan de continuïteitsregeling van de ggz. De screener kan vanaf 15 september worden ingezet in de ggz en medische psychologie.

Ten tijde van een tweede Coronagolf kan de screener worden ingezet om in te schatten welke cliënten uitgebreid (neuropsychologisch) onderzoek nodig hebben en voor welke dat misschien minder dringend is. De screening kan dan begeleid op afstand worden afgenomen via het zogeheten DigiDiagweb testsysteem. De proefleider ziet het scherm van de cliënt en observeert deze bovendien via een videoverbinding bij een cliënt thuis of een huisartsenpraktijk i.p.v. In een ziekenhuis of een ggz-instelling.

De screening is géén vervanging voor face-to-face afname maar biedt een hulpmiddel als noodoplossing.

Gebruik van klassieke tests in een remote jasje

Voor de cliënt gebeurt alles digitaal en is er geen gebruik van paper-and-pencil tests. De cliënt wordt op eigen locatie via een e-mail uitgenodigd. Dit gebeurt doormiddel van een link met anonieme code naar de beveiligde website van het DigiDiagweb  testsysteem.  Via zijn eigen computer neemt de cliënt de tests af en wordt hij geobserveerd via een videoverbinding.

De cliënt krijgt op diens eigen scherm stimuli te zien en kan zelfstandig responsen geven. De proefleider ziet real-time de acties van de cliënt op zijn eigen proefleiderscherm. Data worden automatisch en veilig opgeslagen zodat er eenvoudig rapporten van gemaakt kunnen worden. Welke tests er in zitten is te vinden op de website van Metrisquare: https://www.metrisquare.nl/projecten/remote-testing.

 

Wetenschappelijk onderzoek naar digitaal testen

Metrisquare produceert de gedigitaliseerde testen in overleg met zowel wetenschappelijke partners als clinici, maar ook met ICT-specialisten uit de zorg. Met haar oplossingen beoogt de organisatie zo veel mogelijk clinici digitaal te ondersteunen in hun psychodiagnostiek. 
De MGRS-C is 15 september klaar voor gebruik en kan worden aangevraagd via contact@digidiag.nl. Digitalisering van remote testing/screening vraagt altijd om verder wetenschappelijk onderzoek. Bij interesse voor clinical trails, normonderzoek en validiteitstudies is ieder uitgenodigd die hieraan zou willen meewerken. Contact opnemen kan via www.metrisquare.com/contact.

Basismeting cognitie topvoetballers PSV ter preventie van hersenletsel

Basismeting cognitie topvoetballers PSV ter preventie van hersenletsel

Basismeting cognitie topvoetballers PSV ter preventie van hersenletsel

Eindhoven, 24-7-2020 Twee weken nadat het EK eigenlijk zijn laatste wedstrijd zou hebben gehad, laten selectiespelers van PSV zich medisch testen. Onderdeel hiervan is ook de voorbereiding op een incidentele toekomstige hersenschudding.

Klinisch neuropsycholoog Marc Hendriks, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, voert een basismeting uit bij selectiespelers via een neuropsychologische testbatterij op een iPad. Wanneer een speler een hersenschudding oploopt kan er met deze tests een hermeting worden gedaan. De prestaties bij deze hermeting worden vergeleken met de resultaten van de basismeting om hiermee een beeld te vormen van eventueel hersenletsel.

 

Testbatterij voor hersenletsel bij topsport

Het meten gebeurt door middel van de Metrisquare Cognitive Testbattery for Concussion (MCTC). Dit is een digitale neuropsychologische testbatterij. De MCTC bestaat uit een serie van negen neuropsychologische tests die digitaal op een iPad Pro worden afgenomen.

Meten van Olympische topsporters

De testbatterij is breed inzetbaar en beperkt zich niet tot voetbal. De MCTC wordt ook ingezet tijdens de Olympische Spelen die volgend jaar plaatsvinden. Om tijdens de Spelen optimaal gebruik te maken van de testbatterij moet er vooraf getest worden, net als bij de voetballers. Bijzondere uitdaging is hierbij dat de spelers zich verspreid over de hele wereld bevinden terwijl de neuropsycholoog op een andere locatie is. Hierin biedt de MCTC een oplossing: de tests kunnen begeleid op afstand afgenomen worden via een internetverbinding. De neuropsycholoog kan in real-time meekijken terwijl de sporters de tests uitvoeren, duizenden kilometers verderop.

Digitaliseren neuropsychologisch assessment

De digitale neuropsychologische testbatterij is door Metrisquare BV ontwikkeld in nauwe samenwerking met Marc Hendriks. Metrisquare is gespecialiseerd in oplossingen voor digitale psychodiagnostiek. Metrisquare biedt naast de MCTC diverse neuropsychologische tests aan via een tablet. De organisatie zet zich in om psychodiagnostiek digitaal zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk te maken, maar daarbij de voordelen van klassieke papieren tests te behouden. De systemen van Metrisquare voor (neuro-)psychologische tests worden in diverse revalidatiecentra in Nederland en Vlaanderen dagelijks gebruikt.

Bij interesse in digitaal neuropsychologisch assessment kun je contact opnemen met digitaaltesten@metrisquare.com.

Ryan Thomas, PSV-1 en klinisch neuropsycholoog Marc Hendriks tijdens de afname van de MCTC.
Beeld: PSV

Geschreven door:
Lotte Zeptner
Marketing- en communicatieadviseur bij Metrisquare BV

Ontwikkeling van een testbatterij voor visuele perceptie. Hoe verloopt zo’n proces?

Ontwikkeling van een testbatterij voor visuele perceptie. Hoe verloopt zo’n proces?

Ontwikkeling van een testbatterij voor visuele perceptie. Hoe verloopt zo’n proces?

Ontwikkeling van een testbatterij voor visuele perceptie. Hoe verloopt zo’n proces?
Doelstelling: In korte tijd screenen op visuele perceptiestoornissen na niet-aangeboren hersenletsel

Vandaag de dag is de DiaNAH testbatterij geïmplementeerd bij een groot aantal revalidatiecentra van Koninklijke Visio. Met deze testbatterij, samengesteld en gedigitaliseerd tussen 2013 en 2015, screent Visio patiënten met niet-aangeboren hersenletsel op visuele perceptiestoornissen.

Visuele perceptiestoornissen worden in kaart gebracht met behulp van neuropsychologisch onderzoek. Een volledig onderzoek met bijbehorende cognitieve tests duurt vaak twee tot drie uur. Een screeningsonderzoek helpt bij het beslissen of een individuele patiënt uitgebreid onderzoek naar visuele perceptie nodig heeft, en geeft aan waar dat onderzoek zich op zou kunnen richten.

De elf korte tests van de DiaNAH screenen in 30 tot 45 minuten tijd op uiteenlopende aspecten van visuele perceptie.

Diverse experts brengen belangen in kaart

Nog voor het promotieproject van Stefanie de Vries, MSc, rondom deze testbatterij begon,  is er een Delphi studie uitgevoerd. Via deze methode hebben 17 experts anoniem en onafhankelijk van elkaar de kans gekregen om aan te geven wat zij belangrijk vinden bij het screenen van visuele perceptie. Nadat consensus is bereikt over de samenstelling van de testbatterij, kon het programmeren van start gaan.

Een testbatterij aangepast op wensen van clinici

Nadat het onderzoeksproject gestart is, een idee op tafel ligt en de implementatie kan beginnen, blijkt dat het nog een uitdaging is om dit te vertalen voor ICT. De Vries: ‘De projectleden van diverse expertises, psychologie en ICT, zijn in deze ontwikkelingsperiode ontzettend naar elkaar toe moeten groeien om elkaars taal te begrijpen.’ Hoe lastig het toentertijd ook leek, de testbatterij is er en past goed in de klinische wereld. De rapporten tonen automatisch de afbeeldingen van de gemaakte tests en overzichtelijke resultaten, inclusief normen en kwalificaties. ’De testbatterij is toegankelijk en aangepast op de wensen van clinici.’ vertelt De Vries.

Afstemming vergt communicatie

‘Die vertalingen, hoe goed ze ook liepen, vergden wel tijd.’ gaat De Vries verder. ‘Het is passen en meten om een mooi product af te leveren, en het is niet altijd glashelder hoe een software engineer anticipeert op je wensen als clinicus.’ Maar de toegankelijkheid van Metrisquare wordt niet snel vergeten: ‘Alle aantekeningen werden goed opgepakt. Er was dikwijls tijd voor overleg om tussentijds het een en ander af te stemmen; dat was wel zo efficiënt.’ ‘Het resultaat is een fantastische testbatterij die we hebben samengesteld en gedigitaliseerd waar nu al meer dan vijf jaar gebruik van wordt gemaakt. De communicatie verliep prettig, en zo gaat het nog steeds. Er wordt echt meegedacht!’, aldus De Vries.

Nieuwe set normen beschikbaar

Hoewel er nog aanvullende data verzameld en geanalyseerd worden, hebben de auteurs van de test in 2018 al een set nieuwe normen aangeleverd. Deze zijn ingebouwd in de software van Metrisquare en zijn hier ook uitgebreid beschreven. Indien er interesse is in het gebruik van de DiaNAH batterij kun je contact opnemen via info@metrisquare.com, of direct met de auteurs; Stefanie de Vries, MSc (s.m.de.vries@rug.nl), Prof. Oliver Tucha, Dr. Joost Heutink et al. (Rijksuniversiteit Groningen).

Het PhD onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW.
Inzicht en het verzamelen van de normdata door Novum.

Benieuwd welke testen er in de DiaNAH batterij zitten?

Kijk op https://www.dianah-testbatterij.nl

Geschreven door:
Lotte Zeptner
Marketing- en communicatieadviseur bij Metrisquare BV