GRATIS DEMO

GRATIS ADVIESGESPREK

DIGITAAL SCOREN

CBSA (Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten)

Auteurs en uitgever
De test is uitgegeven in 2002 door Pearson. De oorspronkelijke auteur is S. Harter.  De normgegevens zijn verzameld door Treffers (2002).

Verkrijgbaarheid

Omschrijving
De test is geschikt om een indruk te krijgen van zowel de competenties als het globale gevoel van eigenwaarde van adolescenten.

Schalen (uitkomstmaten)
De test heeft 35 items die zijn onderverdeeld in 7 subschalen
Schoolvaardigheden
Sociale acceptatie
Sportieve vaardigheden
Fysieke verschijning
Gedragshouding
Hechte vriendschap
Gevoel van eigenwaarde

Normen
De test is geschikt voor jongeren met de leeftijden 12 jaar tot en met 18 jaar. De psychometrische eigenschappen van de CBSA zijn geanalyseerd op basis van gegevens uit Nederlands en Vlaams onderzoek. De Nederlandse gegevens zijn verzameld onder 1375 leerlingen in verschillende typen voortgezet onderwijs (Treffers, 2002).

Cotan beoordeling
De test is door de COTAN beoordeeld:
https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/13555/competentie-belevingsschaal-voor-adolescenten/

Hoe wordt de test afgenomen?
Deze vragenlijst kan digitaal afgenomen worden of op papier

Mogelijkheden voor scoring
Indien de test op papier is afgenomen kan de scoring op papier of digitaal. Bij een digitale afname is de scoring automatisch beschikbaar.

Link
https://www.pearsonclinical.nl/cbsa-competentie-belevingsschaal-voor-adolescenten

SCL-90, Symptom Checklist

Auteurs en uitgever
De SCL is een screeningsinstrument voor het meten van klachten en is een van de meest gebruikte klachtenlijsten in de klinische praktijk. Deze vragenlijst geeft een snel en breed beeld of er iets aan de hand kan zijn en gaat minder de diepte in. De SCL stelt vragen over hoe de cliënt zijn leven in de afgelopen week ervaren heeft, welke problemen, klachten of storende gevoelens en gedachten hij heeft meegemaakt. Als er duidelijke signalen naar voren komen, dan dient er verder onderzoek plaats te vinden. De gemiddelde afnameduur is 15 – 20 minuten.

Verkrijgbaarheid
De test is uitgegeven door Pearson en beschikbaar in 26 talen.

Omschrijving
De test is ontwikkeld in Amerika aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw en is ook in Nederland veel gebruikt in onderzoek naar ingrijpende gebeurtenissen. Onderzoek is bijvoorbeeld gedaan naar het onvrijwillig verlies van een ongeboren kind tijdens de zwangerschap, seksueel misbruik, meemaken van geweldsincidenten en agressie, en slachtoffer zijn van oorlogshandelingen en natuurrampen.

Schalen
De SCL-90 bestaat uit negen schalen:

 1. Agorafobie (AGO)
  2. Angst (ANG)
  3. Depressie (DEP)
  4. Somatische klachten (SOM)
  5. Insufficiëntie van denken en handelen (IN)
  6. Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit (SEN)
  7. Hostiliteit (HOS)
  8. Slaapproblemen (SLA)
  9. Niet geschaalde items (OVER), items die niet onderer de hierboven genoemde schalen vallen en veelal te maken hebben met de dimensie Psychoticisme uit PEN.

Normen
Sinds 2003: Algemene bevolkingsgroep (N=2368), poliklinisch psychiatrische patiënten (N=5521), chronische pijnpatiënten (N=2458), klinisch verslaafden (N=1570), eerstelijns cliënten uit psychologenpraktijken (N=598) en een groep patiënten van huisartspraktijken (N=925). De test is geschikt voor jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar.

Cotan beoordeling
https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/13561/klachtenlijst/

Hoe wordt de test afgenomen?
De test kan worden afgenomen op papier maar is ook beschikbaar voor digitale afname. Voorheen kon dit in Pearson Platform Online (P2O), maar dit kan ook via andere platformen waaronder het Roermond Score Programma.

Mogelijkheden voor scoring
Als je de test op papier afneemt, kun je deze digitaal scoren in het Roermond Score Programma.

Bronvermelding
https://www.pearsonclinical.nl/scl-90-symptom-checklist

RSP en ANDI normen, jouw opinie over digitale diagnostiek en cognitieve testbatterij voor kinderen: VSAD

RSP en ANDI normen, jouw opinie over digitale diagnostiek en cognitieve testbatterij voor kinderen: VSAD

In dit proTEST:
 • Eerste steen gelegd: koppeling met ANDI
 • Enquête: van pen-en-papier naar technologie
 • Visuo-Spatial Abilities Diagnosis (VSAD) Testbatterij
uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Eerste steen gelegd: koppeling met ANDI normen

In 2021 wordt het Roermond Score Programma (RSP)  uitgebreid met een module waarmee het mogelijk is om ook via ANDI (Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure) te scoren. Door de koppeling met ANDI krijgen psychologen de mogelijkheid om testdata van cliënten multivariaat te toetsen aan een grote en unieke database met normgegevens. De dataverbinding tussen RSP en ANDI is in mei gerealiseerd en wordt de komende maanden verder ontwikkeld.

Psychologen en diagnostici die geïnteresseerd zijn in de uitbreidingsmodule voor het scoren met ANDI, kunnen op de hoogte blijven via onderstaande knop.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Enquête: van pen-en-papier naar technologie

Het thema digitale diagnostiek heeft door de COVID-19 crisis een grote vlucht genomen. Wetenschappers en clinici ontfermen zich al langer over de mogelijkheden en voor- en nadelen van digitale (neuro-)psychologische diagnostiek. Neuropsycholoog en senior onderzoeker aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht dr. Tanja Nijboer en onderzoeksassistent Tom Biemans ontwikkelden een vragenlijst die ruimte biedt voor de meningen van verschillende experts over dit onderwerp.  

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuten. De vragenlijst wordt voorgelegd aan mensen uit verschillende disciplines (o.a. ergotherapeuten, neuropsychologen, revalidatieartsen) die op dagelijkse basis te maken krijgen met cognitieve vraagstukken en daarvoor betrokken zijn bij neuropsychologische diagnostiek. Door het onderwerp te belichten vanuit een multidisciplinair perspectief wordt er geprobeerd zoveel mogelijk vakspecifieke kennis te verzamelen. 

De vragenlijst is hier te vinden: van pen-en-papier naar technologie: een vragenlijst (uu.nl)
Of lees het LinkedIn bericht van Tanja Nijboer: https://www.linkedin.com/posts/tanja-c-w-nijboer-57a7014_vanuit-het-kenniscentrum-revalidatiegeneeskunde-activity-6804043014634262529-JvSh

Visuo-Spatial Abilities Diagnosis (VSAD) Testbatterij

Emilie Lacroix, Stéphanie Cornet, Naima Deggouj en Martin G. Edwards (Louvain-la-Neuve, België) publiceerden recent een artikel over de ontwikkeling en validatie van een nieuwe testbatterij (VSAD) beschikbaar via het Metrisquare platform. De VSAD evalueert het visuospatiale werkgeheugen, mentale rotatie, selectieve aandacht en de mogelijkheden voor oriëntatie op de ruimte.

De wetenschappers onderzochten 13 kinderen met een vestibulaire stoornis en 54 gezonde kinderen. De VSAD taken zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen. De proefpersonen voerden de VSAD en klassieke papier-en-potlood neuropsychologische tests tweemaal uit binnen een periode van 1 maand. 

Digitale taken afgenomen op tablet met stylus
Visuospatieel werkgeheugen: Parrot Tapping Task (Voorwaarts en achterwaarts)
Mentale rotatie: Blazon Task
Selectieve aandacht: Space Rocket Cancellation, House Cancellation, Cat Cancellation
Ruimtelijke oriëntatie: Maze

Klassieke paper-and-pencil taken
Visuospatieel werkgeheugen: Spatial Memory (Non-verbale WISC)
Mentale rotatie: Geometric Puzzles (NEPSY II)
Selectieve aandacht: Face Cancellation Task (NEPSY)
Ruimtelijke oriëntatie: LABY 5 – 12 

De resultaten toonden een goede validiteit aan met sterke correlaties tussen het visuospatiale werkgeheugen, mentale rotatie en ruimte-oriëntatietests van de VSAD en klassieke tests.

Bekijk hier het volledige artikel: https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-020-01432-1 

Meer informatie over de testbatterij en onderzoeken van Emilie Lacroix vind je hier: https://www.emilie-lacroix.com/research 

WAIS-IV-NL, Wechsler Adult Intelligence Scale

Auteurs en uitgever

De WAIS staat voor Wechsler Adult Intelligence Scale en is een test voor het meten van de algemene intelligentie (IQ). De test is oorspronkelijk ontwikkelt door Amerikaans psycholoog David Wechsler. Het is een van de bekendste intelligentietests wereldwijd. De WAIS-IV (2012) bestaat uit 14 subtests die de cognitieve vaardigheden toetsen en twee optionele subtests. Hierdoor kunnen zowel de algemene intelligentie als deelgebieden van de intelligentie worden beschreven. De subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.

Verkrijgbaarheid

De WAIS-IV is uitgegeven door Pearson Clinical

Omschrijving

De test kan worden ingezet in arbeidssituaties, onderwijs, en gezondheidszorg. Er kunnen ook neuropsychologische en psychiatrische aandoeningen mee worden vastgesteld of het instrument kan als ondersteuning in de diagnostiek worden toegapast.

De totale afnameduur van een WAIS-IV duurt volgens de handleiding ongeveer 70 minuten maar kan bij het afnemen van klinische populaties aanzienlijk toenemen tot anderhalf tot twee uur. Daarom wordt er soms gekozen voor de verkorte versie. De Nederlandstalige handleiding geeft aan dat vijf van de 15 subtests optioneel zijn. Een alternatief om iedere subtest af te nemen, maar toch tijd besparen kan bijvoorbeeld middels de split-half-methode.

Schalen 

De WAIS-IV bestaat uit 14 subtests en twee optionele subtests (in blauw):

 1. Onvolledige tekeningen
 2. Woordenschat
 3. Symbool substitutie en coderen
 4. Incidenteel leren bestaande uit paren associëren en vrije reproductie
 5. Overeenkomsten
 6. Blokpatronen
 7. Rekenen
 8. Matrix redeneren
 9. Cijferreeksen (vooruit en achteruit)
 10. Informatie
 11. Plaatjes ordenen
 12. Begrijpen
 13. Symbool zoeken
 14. Cijfers en letters nazeggen
 15. Figuur leggen
 16. Symbool kopiëren

Er worden vier indexschalen onderscheiden:

 • Verbaalbegrip (subtest: 2, 5 en 10)
 • Perceptuele organisatie (subtest: 1, 6 en 8)
 • Werkgeheugen (subtest: 7, 8 en 14)
 • Verwerkingssnelheid (subtest 3 en 13)

Er worden drie IQ scores berekend: Verbaal IQ (VIQ), Performaal IQ (PIQ) en Totale IQ (TIQ).

 • Verbaal IQ is een indicator voor taalvaardigheid en bestaat uit de subtests: 2, 5, 7, 9 of 14, 10 en 12
 • Performaal IQ zegt iets over het ruimtelijk redeneervermogen, logisch denken en symbolisch en abstract denken. PIQ bestaat uit de subtests 1 en 3 of 13, 6, 8 en 11. Subtest 15 kan één van de andere subtests vervangen.
 • Totale IQ wordt berekend door het gemiddelde van het VIQ en PIQ.

Normen

Er zijn Nederlandse en Vlaamse normen voor de WAIS-IV. De leeftijd voor afname is 16 tot en met 84 jaar en 11 maanden. 1009 Nederlandse en 510 Vlaamse vrijwilligers.

Cotan beoordeling

De test is door de cotan beoordeeld: https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14695/wechsler-adult-intelligence-scale–fourth-edition–nederlandstalige-bewerking/

Hoe wordt de test afgenomen?

De afname en scoring kunnen beide op papier of digitaal.

Mogelijkheden voor scoring
De test kan gescoord worden in QGlobal of het Roermond Score Programma. De WAIS-IV kan gratis worden gescoord via het RSPscorehulpje voor een periode van 3 maanden.

Link naar rapportage
https://www.rspscore.nl/wp-content/uploads/2021/04/Voorbeeldrapport_6_WAIS.pdf

Bronvermelding

https://www.pearsonclinical.nl/wais-iv-nl-wechsler-adult-intelligence-scale  

UCL – Utrechtse Coping Lijst

Auteurs en uitgever
De oorspronkelijke versie van de UCL is in1984 ontwikkeld door Schreurs, P.J.G., Van Willige, G. & Tellegen, B. De test is in 1993 herzien met nieuwe normen door Schreurs, P.J.G., Van Willige, G., Brosschot, J.F., Tellegen, B. & Graus, G.M.H. en is een bewezen hulpmiddel om voorkeurstijlen met betrekking tot coping inzichtelijk te maken.

Verkrijgbaarheid
De UCL is uitgegeven door Pearson Clinical en verkrijgbaar via www.pearsonclinical.nl

Omschrijving
De UCL is een vragenlijst die bestaat uit 47 items verdeeld over 7 schalen en brengt de cognitieve en gedragsmatige strategieën die mensen gebruiken om met probleemsituaties om te gaan in kaart.

Wat is coping?
Coping is de manier waarop iemand met problemen omgaat. Mensen kunnen hun copingstijl aan situaties aanpassen maar coping is tot op bepaalde hoogte een redelijk stabiel persoonlijkheidskenmerk van mensen. Copingstrategieën kunnen iemand helpen maar ook hinderen. De copingsstijlen hangen bijvoorbeeld direct samen met de stress die iemand ervaart en kunnen iets zeggen over de vatbaarheid voor en het verloop van ziektes.

Schalen (uitkomstmaten)

De UCL bestaat uit 7 subschalen met in totaal 47 items en worden beantwoord op een 4-puntsschaal bestaande uit de volgende antwoordmogelijkheden: 1 = “zelfden of niet” / 2 = “soms” / 3 = “vaak” / 4 = “zeer vaak”.

 1. Actief aanpakken (7 items)
  2. Palliatieve reactie (8 items)
  3. Vermijden, afwachten (8 items)
  4. Sociale steun zoeken (6 items)
  5. Passief reactiepatroon (7 items)
  6. Expressie van emoties (3 items)
  7. Geruststellende en troostende gedachten hanteren (5 items)

Normen

Er zijn verschillende normgroepen beschikbaar, onder andere naar geslacht, leeftijd en beroepsachtergrond. De test is bedoeld voor adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar oud.

 1. NS personeelsleden (N= 1075 mannelijke en 65 vrouwelijke medewerkers)
  2. Vrouwelijke verpleegkundigen (N=712)
  3. Eindexamenkandidaten uit Oost Groningen (N=865)
  4. Studenten (N=55).

Cotan beoordeling

De UCL is door de Cotan beoordeeld: https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14210/utrechtse-coping-lijst/

Hoe wordt de test afgenomen?

De UCL is een vragenlijst die zowel op papier als digitaal kan worden afgenomen. De originele test kan worden gekocht via www.pearsonclinical.nl

Mogelijkheden voor scoring

De papieren versie van de UCL kan op papier gescoord worden met behulp van 7 sleutels verkrijgbaar via www.pearsonclinical.nl. Iedere ruwe schaalscore wordt omgezet op een vijf-punts-normeringsschaal lopend van “zeer laag” tot “zeer hoog”. De papieren versie en de digitale versie kunnen beide gescoord worden via het Roermond Score Programma. De UCL kan gratis een aantal keer gescoord worden via het RSPscorehulpje: https://www.rsp-score.nl/gratis-scoren.

Rapportage voorbeeld

https://www.rspscore.nl/wp-content/uploads/2021/04/Voorbeeldrapport_5_UCL.pdf

Bronvermelding

https://www.pearsonclinical.nl/ucl-utrechtse-coping-lijst
https://bsw.ugent.be/VVGP/UCL.pdf