PERSOONLIJK ADVIES

DIGITAAL SCOREN

ABVK

Testoverzicht

Amsterdamse Biografische Vragenlijst

Omschrijving
De test heeft als meetpretentie het meten van persoonlijkheidskenmerken bij kinderen van de leeftijd 9 tot 15 jaar. De test kan individueel of groepsgewijs worden afgenomen. De vragenlijst bevat 9 schalen: neurotische labiliteit gemanifesteerd in psychoneurotische klachten, neurotische labiliteit gemanifesteerd in functionele lichamelijke klachten, sociale extraversie, testattitude, zelfdefensieve veresus zelfkritische instelling bij invulling van de vragenlijst, ‘vulgaire’ ja-antwoorden, ‘vulgaire’ nee-antwoorden, som van de ‘vulgaire’ ja- en nee-antwoorden, masculiniteit/feminiteit, leeftijdsafhankelijke reacties.

Doelgroep
9 – 15 jaar.

Meetpretentie
Persoonlijkheidskenmerken

Normen
De normen zijn uit 1982. Er zijn verschillende normgroepen verdeeld naar leeftijd en schooltype.

Beschikbaarheid Metrisquare:
RSP Score

Auteurs
Rossum, F. van, Wilde, G.J.S., Dijl, H. van

Uitgever
Niet meer verkrijgbaar

 

Zie ook …

ESSEON

De ESSEON is een instrument waarmee het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau in kaart wordt gebracht bij kinderen en...

read more

TSCYC

De TSCYC biedt inzicht in de symptomen van trauma bij kinderen in de leeftijd van drie tot en met twaalf...

read more

AAQ-II-NL

Acceptance and Action QuestionaireOmschrijvingDe Acceptance and Action Questionnaire (AAQ) is ontworpen voor het meten...

read more

15-WT

De Nieuwe 15-Woordentaak versie A/BOmschrijvingDe Nieuwe 15-Woorden Test (15WT) is bedoeld om verbale lange termijn...

read more

8-WT

Acht woorden test (uit de ADS-6)OmschrijvingDe 8-woordentest meet het verbale geheugen voor logisch materiaal...

read more

(C)Y-BOCS

Yale-Brown Obsessive Compulsive ScaleOmschrijvingDe CY-BOCS meet de aard en ernst van de symptomen van een...

read more

WPPSI-IV

Wechsler Preschool and Primary Scale of IntelligenceOmschrijvingDe Wechsler Preschool and Primary Scale of...

read more