Ontwikkeling van een testbatterij voor visuele perceptie. Hoe verloopt zo’n proces?

by | Apr 28, 2020 | Blog

Doelstelling: efficiënte en effectieve screening van visuele perceptiestoornissen

Vandaag de dag is de DiaNAH testbatterij al geïmplementeerd bij meer dan vijftien revalidatiecentra van Koninklijke Visio. Met deze testbatterij, ontwikkeld tussen 2013 en 2015, screent Visio patiënten in korte tijd op visuele perceptie. Visuele perceptiestoornissen worden in kaart gebracht met behulp van neuropsychologisch onderzoek. Een volledig onderzoek met bijbehorende cognitieve tests duurt vaak twee tot drie uur. Een screeningsonderzoek helpt bij het beslissen of een individuele patiënt uitgebreid onderzoek naar visuele perceptie nodig heeft, en geeft aan waar dat onderzoek zich op zou kunnen richten. De elf korte tests van de DiaNAH screenen in 30 minuten tijd op uiteenlopende aspecten van visuele perceptie.

Diverse experts brengen belangen in kaart

Het is inmiddels zeven jaar geleden dat Stefanie de Vries, MSc, startte met haar promotieproject rondom deze testbatterij. Nog voor het project begon is er een Delphi methode toegepast. Via deze methode hebben 21 experts anoniem en onafhankelijk van elkaar de kans gekregen om aan te geven wat zij belangrijk vinden bij het screenen van visuele perceptie. Na het in kaart brengen van deze belangen, is het project gestart.

Een testbatterij aangepast op wensen van clinici

Nadat het vooronderzoek gedaan is, een idee op tafel ligt en de implementatie kan beginnen, blijkt dat het nog een uitdaging is om dit te vertalen voor ICT. De Vries: ‘De projectleden van diverse expertises, psychologie en ICT, zijn in deze ontwikkelingsperiode ontzettend naar elkaar toe moeten groeien om elkaars taal te begrijpen.’ Hoe lastig het toentertijd ook leek, de testbatterij is er en past perfect in de klinische wereld. De rapporten tonen automatisch de afbeeldingen van de gemaakte tests en overzichtelijke resultaten, inclusief normen en kwalificaties. ’De testbatterij is toegankelijk en aangepast op de wensen van clinici.’ vertelt De Vries.

Afstemming vergt communicatie

‘Die vertalingen, hoe goed ze ook liepen, vergden wel tijd.’ gaat De Vries verder. ‘Het is passen en meten om een mooi product af te leveren, en het is niet altijd glashelder hoe een software engineer anticipeert op je wensen als clinicus.’ Maar de toegankelijkheid van Metrisquare wordt niet snel vergeten: ‘Alle aantekeningen werden goed opgepakt. Er was dikwijls tijd voor overleg om tussentijds het een en ander af te stemmen; dat was wel zo efficiënt.’

‘Het resultaat is een fantastische testbatterij die we samen hebben ontwikkeld waar nu al meer dan vijf jaar gebruik van wordt gemaakt. De communicatie verliep prettig, en zo gaat het nog steeds. Er wordt echt meegedacht!’, aldus De Vries.

Nieuwe set normen beschikbaar

Hoewel er nog aanvullende data verzameld en geanalyseerd worden, hebben de auteurs van de test in april 2018 al een set nieuwe normen aangeleverd. Deze zijn ingebouwd in de software van Metrisquare en zijn hier ook uitgebreid beschreven. Indien er interesse is in het gebruik van de DiaNAH batterij kun je contact opnemen via contact@metrisquare.com, of direct met de auteurs; Stefanie de Vries, MSc (s.m.de.vries@rug.nl), Prof. Oliver Tucha, Dr. Joost Heutink et al. (Rijksuniversiteit Groningen).

Benieuwd welke testen er in de DiaNAH batterij zitten?

Kijk op https://www.dianah-testbatterij.nl

Geschreven door:
Lotte Zeptner
Marketing- en communicatieadviseur bij Metrisquare BV